Bebeklerde ayrılık kaygısı bebeklerde ayrılık korkusu bebek psikolojisi bebeklerde ayrılma kaygısı ayrılık kaygısı bebek


Ayrılık kaygısı bozukluğu evden ya da birinci bağlanma figüründen ayrılmaya bağlı olarak oluşan aşırı korku ve kaygıdır. Kaygı çocuğun yaşına ve gelişimsel düzeyine göre uygunsuz olmalı ve en az 4 hafta sürmelidir.

Aslında ayrılık kaygısı 6 ay ile 6 yaş arasında belirli bir düzeye kadar olağan kabul edilir. Oldukça şiddetli bir kaygının yaşandığı ayrılık kaygısı bozukluğu ise çocukların % 2-5’inde görülür. Ayrılık kaygısı bozukluğu olan çocuklar ayrılma durumu ya da ayrılma beklentisi olduğunda sıkıntıya girerler, ayrılma durumlarından kaçınmak isterler. Yaşadıkları sıkıntı “öfke patlaması” halini alabilir. Ayrılık kaygısı bozukluğu en sık yuva korkusu şeklinde ortaya çıkabilir. Ayrılık kaygısı bozukluğu olan çocuklar, yapışarak, ağlayarak, yalvararak ya da bedensel yakınmalarda (karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi) bulunarak ayrılığa direnç gösterirler.