Bebek psikolojisi bebeklerde psikoloji bebeklerde ruh sağlığı bebek ruh sağlığı Türkiye’de bebek ruh sağlığı uzmanlığı


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de bebek ruh sağlığı çalışmaları henüz çok kısıtlı sayıdadır. Bu nedenle, bu bölümde öncelikle çocuk ruh sağlığının Türkiye’deki gelişim süreci üzerinde durulacaktır. Çocuk ve ergen psikiyatrisi bilim dalı ve bu alandaki uzmanlık eğitimi, genel yapı yönünden tüm dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısında şekillenmeye başlamıştır. Bu süreç, tüm dünyaya, özellikle Avrupa ülkelerine paralel olarak Türkiye’ de de hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanı, kapsamı, gereksinimleri ve toplumsal etkinliği tüm dünyada ve ülkemizde hızla genişleyen, toplumsal ve bireysel açıdan tüm biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bilim dalları ile doğrudan etkileşen bir bilim dalıdır. (Karabekiroğlu ve ark., 2004) Türkiye’ de ilk olarak 1973 yılında Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlığı, psikiyatri uzmanlığından sonra iki yıllık yan dal uzmanlığı olarak düzenlenmiş, 1990 yılından sonra ana dal uzmanlığı şekline getirilmiştir. (Polvan, 2000) Eylül-2007 itibariyle Türkiye’ de 26 üniversitede çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık alanı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de henüz çok yeni sayılabilecek bir tıbbi uzmanlık alanıdır ve bu alanda yetişmiş uzman sayısı henüz oldukça az sayıdadır. Eylül-2007 verilerine göre Türkiye’ de yaklaşık 130 Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı vardır. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanının 0-18 yaş aralığındaki tüm yaş dönemlerindeki ruhsal sorunlarla ilgilendiği düşünüldüğünde, bebeklerin, okulöncesi dönemi çocuklarının, okul dönemi çocuklarının, ergenlerin, anneler ve babaların da ruhsal yapılanmaları ve sorunlarıyla da ilgilendiği anlaşılacaktır. Ruhsal sorunların görünümü her yaş grubunda farklı olmaktadır ve daha farklı ele alınması gerekmektedir. Öte yandan, her yaş grubunda, o yaş grubuna özgü farklı ruhsal bozukluklar da tanımlanabilir.