Gelişim; biyolojik özellikler, kalıtım, içinde bulunulan çevre, beslenme gibi birçok durumun etkin rol oynadığı çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir.

Anne karnında biyolojik destekle başlayan gelişim süreci, doğum sonrasında ise çevreyi gözlemleme, çevresinde gördüklerini anlama ve uygulama gibi komplike bir hal almaya başlar.

Bebeğin davranışlarının temelinde belirli biyolojik aşamalar etkilidir.

Bebek belirli aylarda yürür, diş çıkarır, ilk kelimesini söyler. Bu davranışların gerçekleşebilmesi, bebeğin o davranışı yerine getirebilecek düzeyde olgunlaşmasına bağlıdır. Davranışlar bu olgunlaşmaya bağlı olarak belirli bir sıra izler. O halde bebeklerimizden beklediğimiz davranışlar gelişim düzeyine uygun olmalıdır.

Anneler, bazen bebeklerin normal gelişim süreçlerinden fazla beklentiye girilebilir. Kimi zaman da, gelişim süreçleri yaşından geri olduğu halde bunu fark edip destekleyemiyor olabilir. Bu nedenle, bebeğin gelişimini izlemek pek çok yönden yararlı olmaktadır. Gelişim basamağındaki özellikler iyi takip edilir ve bilinirse, bebeğin gelişiminin yönü ve hızı da saptanmış olur. Gelişim hemen her bebek için aynı yaş döneminde belirli özelliklerin kazanılması olsa da, ebeveynler bu sürece katkıda bulunan öncelikli kişilerdir.

Gelişim dönemlerini birbirinden kesin sınırlarla ayırmak olası değildir. Bebek için her fiziksel ve psikolojik gelişim bir sonraki dönem için önem taşır ve kendinden önceki dönemden etkilendiği gibi, bir sonraki dönem içinde etkili olmaktadır.

Bebeğin ilk 24 aydaki gelişim süreçleri
Bebeklerin zeka gelişimleri genel hatlarıyla ele alındığında, ilk 24 aydaki gelişim süreçleri aşağıdaki gibidir.