beyin  • İlk başlarda bebeğiniz dünyayı şimdi ve burada olarak görür ve çevresini hareketleri ve duyularıyla tecrübe eder.
  • Yavaş yavaş bebeğiniz soyut düşünce ve akıl yürütme konusunda yetkin hale gelir.
  • Görünüşe göre yeni bilgilere hipotezler yaratıp bunları test ederek ulaşır.
  • Beyni olağanüstü esnek olduğundan her türlü koşula kendini alıştırabilir.
  • Beyin gelişimini tamamlaması için çok uzun bir zamana ihtiyaç duyar. Bazı yön/eriyse sadece yetişkinlikte olgunlaşır.
  • Sol elini mi yoksa sağ elini mi kullanacağı kısmen genlerle ilgilidir fakat bu da esnek bir konudur.
  • Bebeğinizin içinde bulunduğu çevre edindiği yetenek ve bilgi birikimini yönlendirir.
  • Dil ve düşünce birbiriyle etkileşim içinde olan şeylerdir.
  • Çocuğunuz ilk başta etkileşim içinde olduğu nesnelerin isimlerine ihtiyaç duyar.
  • Yeni konseptlere isim vermek gerektikçe onlar için yeni isimler bulmaya başlar.

Her bebek düşünme, görme, duygu gibi beyin fonksiyonlarından sorumlu yaklaşık 100 milyar sinir hücresi ile doğar. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ise bu doğuştan gelen 100 milyar sinir hücresinin üzerine yenileri üretilmemektedir. Sinir hücreleri sinaps adı verilen küçücük boşluklarla birbirlerine bağlanırlar ve beynin çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren kümeler oluştururlar.Doğumdan sonraki ilk sekiz ay boyunca sinir hücreleri arasında bağ oluşumu şaşırtıcı derecede hızlıdır.

Sekiz ayın sonunda yaklaşık 1000 tirilyon sinaps oluşmuştur. Bu sinapsların günlük yaşamdaki ihtiyaclara ve uyaranlara bağlı olarak bir kısmı korunur, kullanılmayanlar ise zamanla kaybolur ve çocuk 10 yaşlarına geldiğinde sinaps sayısı erişkinlerdeki seviyesine ( 500 tirilyon) iner.