Bebeğe çok şey öğretmek süper bebek kavramı bebeğe öğrenmesi için baskı uygulamak bebeğe yeni şeyler öğretmek 7 aylık 7 aylık bebek 7 aylık bebeği süper bebek yapmak bebeklerde beyin gelişimini desteklemek


Onları televizyon talk-show’larında izledik ve fotoğraflarını da önemli dergilerin kapaklarında gördük. Annelerin gururla onların ne büyük şeyler başardığını anlatmalarını merak, hoşnutsuzluk ve kıskançlıkla dinledik Altı aylıkken sözcükleri, bir yaşında iken kitapları ve iki yaşındayken de The New York Tımes ‘ı okuyabildiklerini duyduk. Başkalarının nasıl olup da bebeklerine bu kadar yoğun baskı yapabildiklerine hayret ettik. Ve bizlerin de kendi bebeğimize aynı şeyi yapmamız gerekip gerekmediğini sorguladık.

Süper bebek kavramı kuşkusuz medyada heyecan yaratmıştır, bu toplum geneline de önemli ölçüde yayılmış ve bazı topluluklarda da hissedilir etkileri olmuştur. Bu küçük dahileri ele alan birçok kitap yazılmış ve programlar yapılmıştır hatta çalışmalarını tamamen bu konu üzerinde sürdüren bir enstitü bile vardır.

Ancak bebeklerin ve çocukların normal gelişim hızlannın ötesine zorlanması gerektiği iddiası çocuk gelişimi konusundaki en güvenilir uzmanlar arasında pek taraftar bulmamaktadır. Bunun nedeni bu tür programların yararlı ya da işe yaradıkları konusunda yeterince kanıt olmamasıdır.

Bebeklere normalde öğretilenlerin dışında birçok beceri kazandırmak mümkün olsa bile (kelimeleri tanımak gibi), bunu yapmanın kanıtlanmış bir yöntemi yoktur. Yoğun erken eğitimin uzun vadede geleneksel eğitim şekillerine karşı bir avantajı olduğuna dair de bir kanıt yoktur. Müzik, atletizm ve tıp gibi birbirlerinden çok farklı alanlarda büyük başarılar göstermiş erişkinler üzerinde yapılan çalışmalar, onların kendi alanlarındaki becerilerini çocukluğun erken dönemlerinde kazandıklarını ve bu yetenek ilk ortaya çıktıktan sonra da ciddi ve yoğun çalışma yerine bir oyun şeklinde geliştiğini göstermiştir.