bebeklerde süt alerjisi

5 aylık bebek gıda alerjisi, bebeklerde gıda alerjisi, 5 aylık bebegım alerji oldu, 5 aylık bebeğim alerji oldu, bebeklerde gıda alerjisi belirtileri nelerdir, bebeklerde gıda alerjisi nasıl anlaşılır, bebeklerde gıda alerjisi kadınlar kulübü, bebeklerde gıda alerjisi tedavisi


“Hem benim hem de eşimin birçok şeye karşı alerjimiz var. Oğlumda da aynı problemin olacağından korkuyorum.”

Ne yazık ki kalıtılan özellikler yalnızca lülelüle parlak saçlar, uzun bacaklar, müziksel yetenek,ya da mekanik istidat değildir. Daha az hoşözellikler de bebeğe geçer ve hem annenin hemde babanın alerjik bir bünyesi olması, ileride bebeklerininde alerjik bünyeli biri olması ihtimalini anne babasında öyle bir problem olmayanbir bebeğe göre çok daha fazla artınr. Fakat bu bebeğinizin ömür boyunca kurdeşen dökeceğiya da hapşıracağı anlamına gelmez. Bu konuyubebeğinizin doktoru ile ve gerekirse bir pediyatrikalerji uzmanı ile tartışmanız gerektiği anlamınagelir.Bir bebek, bağışıklık sisteminin antikorlaryaparak hassaslaştığı belirli bir maddeye karşıalerjik olur. Hassasiyet, vücudu o madde ile ilkkez karşılaştığı zaman gelişebileceği gibi ancakyüzüncü karşılaşmadan sonra da gelişebilir. Amabir kez gelişir gelişrnez, o maddeyle karşılaşılanher seferde antikorlar harekete geçer ve burunakıntısı, baş ağrısı, hınltı, egzarna, hapşınk, ishal,kann ağrısı ve huzursuzluğu, şiddetli kusmave daha ciddi durumlarda da anatilaksi veşok gibi bir çok fiziksel reaksiyona yol açabilir.Hatta bazen alerjinin huysuzluk gibi davranış bozukluklannadahi neden olabileceğine dair bazıkanıtlar vardır.Alerjiye en çok yol açan gıdalar süt, yumurta,yer fıstığı, bezelye ve fasulye, çikolata ve bazıbaharatlardır. Bazen çok az miktarda gıda bileoldukça ciddi alerjik reaksiyonlar yaratabilir.Çocuklar genellikle yiyeceklere karşı oluşan alerjikreaksiyonları atlatırlar, ama daha sonra evtozları, polenler ve hayvan kepeği gibi yeni çevreselalerjenlere karşı hassasiyet geliştirirler.Bununla birlikte, bir gıdaya ya da herhangibaşka bir maddeye karşı gelişen bütün reaksiyonlaralerjiye bağlı değildir. Hatta çocuklarüzerinde yapılan bazı çalışmalarda, uzmanlar,daha önceleri hepsine de “alerji” tanısı konmuşbireylerin yansından daha azında alerji saptayabilmişlerdir.Alerji gibi görünen bir reaksiyon aslında bir enzim yetersizliği olabilir. Laktazenzimi yetersiz düzeyde olan çocuklar süt şekeriolan laktozu iyi sindiremezler ve süt ve sütürünlerine karşı kötü reaksiyonlar verirler. Çölyakhastalığı olanlar da birçok hububatta bulunangluteni sindiremezler ve bu hububatlarakarşısanki alerjileri varmış gibi tepki verirler. Kolikgibi tam olgunlaşmamış bir sindirim sistemininyol açtığı bebeklikte sık görülen problemlere deyanlışlıkla aleıji tanısı konulabilir.Ailelerinde aleıji öyküsü olan bebekler içindoktorlar genellikle aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır.Emzirme. Biberonla beslenen bebeklerinanne sütü ile beslenen bebeklere göre aleıjik reaksiyonlargöstermeleri ihtimali daha yüksektirineksütünün alerjiye en çok neden olan maddelerdenbiri olması buna sebep olarak gösterilebilir.Bebeğinizi eınziriyorsanız, eğer mümkünseilk yıl boyunca buna devam edin. İnek sütününgıdasının başlıca içeriği haline gelmesi nekadar geç olursa o kadar iyidir. Aleıjik ailelerdegıda takviyesine gerek olduğunda soya fasulyesikökenli hazır mamalar önerilmektedir, amabazı bebekler buna da karşı aleıji gösterirlerl.Bu bebekler için protein hidrolizatlı mamalargereklidir.Katıların geciktirilmesi. Artık şuna inanılmaktadırki bir bebek potansiyel bir aleıjenle nekadar geç karşılaşırsa ona karşı hassasiyet geliştirmesiihtimali o kadar azalır. Bu nedenle doktorlannçoğu aleıjik ailelerde katılann başlanmasınıertelemekten yanadır -beşinci, sıklıkla altıncıay dan sonra, hatta bazen daha geç olarak.Yeni gıdaların diyete yavaş yavaş eklenmesi.Bebeğe bir defasında tek bir cins yeni gıdavermek her zaman akıllıcadır, ama bu aleıjik ailelerdeözellikle önemlidir. Yeni bir gıdanın birdiğeri başlanmadan önce bütün bir hafta boyuncaher gün verilmesi önerilmektedir. Eğer herhangibir istenmeyen reaksiyon ortaya çıkarsa-3. Son araştınnaların gösterdiğine göre, bebekler bazen annelerininsütündeki inek sütü ya da yumurta proteinine karşı alerji geliştirmektedirler.Bunu doğnılamak için daha çok araştınna yapılmasıgereklidir.dışkının yumuşaması, gaz, cilt kızanklığı(bezpişiği dahil), verilen gıdayı devamlı tükürmek,bınltı veya burun akıntısı gibi- genellikle gıdanınderhal kesilmesi ve en azından birkaç haftadaha verilmemesi önerilmektedir. Bundan sonrasıkıntısız bir şekilde gıdayı kabul etınesi mümkünolabilir.Önce daha az alerjen olan gıdalann verilmesi.Başlangıç olarak aleıjiye en az yol açangıda olan bebek pirinci gevreği önerilmektedir.Arpa ve yulaf genellikle mısır ve buğdaydandaha az aleıjendir ve daha önce verilmelidir.Meyve ve sebzelerin çoğu probleme yol açmaz,ancak ebeveynlerin domates, çilek, kiraz ve ağaççileğigibi meyvelerden uzak durmalan önerilmektedir.Kabuklu deniz hayvanlan, bezelye vebenzerleri de bekleyebilir. Oldukça aleıjik olandiğer gıdalann çoğu -sert kabuklu yemişler, amerikanfıstığı, baharat ve çikolata- bebekler içinkesinlikle uygun değildir ve iki yaşını dolduranakadar verilmemelidir.Bazı yiyecekleri sırayla diyetten çıkararak veözel sıvı diyetlerden yararlanarak aleıjinin nedenisaptanabilir, ancak bunlann uygulanmasıgüç ve zaman alıcıdır. Gıda alerjisi için yapılanderi testleri çok güvenilir değildir, bir insanınyediğinde herhangi bir aleıjik reaksiyon gösterınediğibir gıdayla yapılan deri testinde pekiilapozitif sonuç çıkabilir. Kan örneklerinden alerjinintespit edilebildiği iddia edilen “gıda duyarlılığı”tarama testleri daha da az güvenilirdir veson derece pahalıdırlar. Ayrıca ne FDA ne deAmerikan Pediatri Akademisi tarafından onaylanmışlardır.Neyse ki çocukluk çağı aleıjilerinin çoğu geçicidir.Bu nedenle bebeğiniz şu anda süte ya dabuğdaya karşı aleıjik bile olsa, birkaç yıla kadar,belki de daha kısa zamanda bu geçecektir.