4 aylık bebek

4 aylık, 4 aylık bebek


Bu ayın sonunda bebeğiniz:

 • Karnının üzerinde duruyorken başını 90 derece kaldırabilir
 • Yüksek sesle gülebilir (3 ay 20 gün)
 • Yüzünün yaklaşık 15 cm üzerinde tutulan bir cismi 180 derecelik bir yay boyunca takip edebilir (bir taraftan diğer tarafa)

Not: Eğer bebeğiniz bu gelişim aşamalarından birineveya birkaçına erişememiş görünüyorsadbktorakontrol ettirin Bazen bu gecikmebir probleme işaret ediyor olabilir bununlabirlikte çoğu defa bebeğiniz için normal olduğuanlaşılacaktıı:ı Prematüre bebekler aynı doğumyaşındaki bebeklere göre bir aşamalara daha geçulaşırlar, çoğu kez düzeltilmiş yaşları hesabakattığımda giderek arayı kapattıklarıgörülür fakat geç kalıtırlar.

Bebeğiniz şunları da yapabilir:

 • Dik durumda iken başını tutabilir.
 • Yuvarlanabilir.
 • Bir üzüm veya diğer küçük nesnelere dikkat edebilir ( 4 ay 0 gün):
 • Bir nesneye ulaşabilir.
 • Neşe ile çığlıklar atabilir.

 

Bebeğinizin şunları da yapması olasıdır:

 • Ellerinden tutularak oturtulduğunda başını gövdesi ile aynı seviyede tutabilir ( 4 ay 0 gün).
 • Ses yönüne (özellikle de annesinin sesine)dönebilir.
 • Agu gibi ya da benzeri sesli-sessiz kombinasyonlarını çıkartabilir.

 

Hatta bebeğiniz şunları bile yapabilir:

 • Dik tutulduğunda bacakları üzerine birazağırlık verebilir.
 • Desteksiz oturabilir.
 • Oyuncağını almamza itiraz edebilir.
 • Sese doğru dönebilir.