2 aylık bebek

2 aylık bebekler neler yapabilir, 2 aylık bebek gelişimi


Bu ayın sonunda:

• Gülücüğünüze gülücükle karşılık verebilir.

• Yüzünden 15 cm uzaklıktaki birnesneyi ortahatta kadar takip edebilir (sonuna kadar izler).

• 1,5 aylık olduğunda çıngırağa belli bir şekildekarşılık verebilir (ürkerek, susarak, ağlayarak).

• Ağlama dışında sesler çıkarabilir.

Not: Bebeğiniz bu ana hedeflerden birineveya birkaçma ulaşamadıysa doktorunuzia görüşün.Ender olarak bu gecikme problem olduğunaişaret ederse de durum çoğu zaman normaledöner. Prematüre bebekler bu hedeflere aynıyaş grubundaki bebeklerden daha geç ulaşırlar;düzeltilmiş yaşlarında (miadında doğmuş olsalardı)bu hedeflere yakınlaşırlar.

Bebeğiniz şunları da yapabilir:

• Karnının üzerindeyken başını45 derece yukarıkaldırabilir.

• Yüzünün 15 cm uzağındaki nesneyi ortahattın ötesine kadar takip edebilir (sonuna kadarizler).Bebeğinizin şunları da yapması olasıdır:• Dik oturtulduğu zaman kafasını dik tutabilir

• Karnının üzerindeyken kollarının yardımıylagöğsünü yerden kaldırabilir.

• Yuvarlanabilir (bir yana).

• Parmaklarının ucuna oyuncak tutuşturolduğundaonu kavrayabilir.

• Küçük nesnelere dikkat gösterebilir.

• Bir nesneye uzanabilir.

• Agu gibi içinde sessiz harf olan kelimeleroluşturabilir.Hatta bebeğiniz şunları bile yapabilir:

• Kendiliğinden gülmeye başlar.

• İki elini kavuşturabilir (2 ay ve 20 gün)• Karnının üzerindeyken kafasını 90 dereceyukarı kaldırabilir (2 ay ve 20 gün)• Kahkahalar atabilir.

• Çığlıklar atabilir (memnuniyetten)

• Yüzünün 15 cm uzağındaki birnesneyi 180derece takip edebilir (bir yandan öbür yana).