bebek beslenme sağlıkTik istemli çalışan çizgili beden kaslarında istem dışı ortaya çıkan aralıklı kasılmalardır. En sık yüz ve boyun kaslarında olur. Göz kırpma, dudak kenarlarının çekilmesi, boyun oynatma, boyun bükme, başı sallama, omuz oynatma biçiminde görülür.
Tik genellikle erkek çocuklarda erken yaşlarda başlar. Ancak kimi kez istemsiz kasılmanın ortaya çıktığı bölgeye ya da organa ilişkin uzun süren fiziksel bir tahriş de tike neden olabilir. Bunlar arasında uzun süre düzeltilemeyen görme bozuklukları, burun akıntısı, boyun ağrıları sayılabilir.

Tiklerin en önemli nedenlerinden biri de taklittir. Bazen küçük yaşlarda çocuklar, ana, baba, öğretmen ve oyun arkadaşlarının bir takım hareketlerini taklit ederken onların bazı davranış kusurlarını da edinebilir. Daha sonra bu alışkanlık haline gelir. Bu nedenle dışında kalan ve genel olarak tiklerin ortaya çıkmasında rol oynayan ruhsal etkenlerin başında, erken yaşlarda başlayıp ve sürüp giden korku, tedirginlik, kaygı ve gerginlik vardır. Çocuklarda görülen diğer davranış bozuklukları gibi tikler de çocuğun ruhsal durumu, duyarlılığı, ana babasıyla ilişkileri ve çevresiyle bağlantılarıyla yakından ilgilidir. Yaşadığı çevre kavgalı, tedirgin ve güvensiz olan çocuklarda, başka bir deyişle, sürekli olarak çevresiyle çatışma içinde bulunanlarda, birden olan aşırı korku, çoşkunluk, öfke, acı gibi durumlar tik yaratabilir. Tiklerin belirgin kişilik özellikleri şöyle sıranabilir:

•Belirgin bir şekilde huzursuzluk gösteren
•Fazla duyarlı, alıngan ve sıkılgan olan
•Oldukça bencil
•Çabuk heyecanlanan, kolayca kızan ve kırılan
kişilerdir.