fiziksel ceza çocukCezalandırma

Çocukta istenilen davranışları yerleştirmek ya da istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için çocuğa gösterilen duygu ve tepkiler yetersiz kaldığında, cezaya başvurulabilmektedir.

Ceza yerleşmiş kurallardan sapma karşılığında ödenen bedeldir. Zaman zaman disiplin kavramı ile bir tutulsa da aslında ceza, öz olarak disiplinden tamamen farklıdır. Ancak disiplin kavramının kapsamı içindedir.

Cezalandırma insanların haklarının ve gereksinimlerinin saygı gördüğü, doğrulandığı ve korunduğu, güvenli ve değer veren bir ortam oluşturma süreci olarak, disiplin içinde yer alan bir yöntemdir. Cezalandırma tek başına disiplin demek değildir.

Cezada amaç, çocuğun iç görü kazanması ve farkındalık yaşamasını sağlamak olmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu, cezanın şiddetinin mümkün olduğu kadar davranışa uygun olmasıdır.

Cezanın bir bedel ödeme olduğu düşünüldüğünde, çocuğun, davranışı ile ilgili olarak kayda değer bir bedel ödemesi gerekir ki, böylece çocuk davranışı üzerinde düşünme şansı yakalayabilsin. Diğer yandan cezanın bedeli çocuğa çok ağır ödetildiğinde, çocuk neyin bedelini ödediğinden uzaklaşır ve onda sadece cezanın kötü duygusu kalır. Sonuç olarak ceza amacına ulaşmamış olur.

Çocukların yaşamlarında yer alan yetişkinler, saldırgan, hükmedici, alaycı ve de küçümseyici kontrol yöntemlerini işler kıldıklarında, kontrol etmeye uğraştıkları çocuklarınkine benzer bakımlardan “ istismarcı” olmaktadırlar. Bu yöntemler yalnızca daha fazla disiplinsiz davranış üretir ve bu noktada bir kısır döngü yaratılabilir.

Anne-babaların ve öğretmenlerin sorumluluğu çocukları kontrol etmek değil, onların kendilerini kontrol etmelerine yardımcı olmaktır. (ayrıca spot) Herhangi bir davranışın başarılı bir biçimde öğretilmesi “söylediğinizi yapmalısınız” ilkesine dayanır. Anne-baba ve öğretmenler, çocuklar karşısında sürekli kontrollerini kaybederken, onlardan kendilerini kontrol etmelerini talep edemezler. Ayrıca “tavırlar her zaman sözcüklerden yüksek sesle konuşur.” ve çocuklar yetişkinlerin hareketlerini taklit etme eğilimindedirler.