ağlayan bebek

2 aylık bebeğin davranışları, 2 aylık bebeklerin davranışları, 2 aylık bebek davranışı, 2 aylık bebek davranış, 2 aylık, 2 aylık bebek, zor bebekler, bebeklerde zor uyuma


“Kızım çok şirin bir bebek ama en küçük şeyde ağlamaya başlıyor. Eşim ve ben delirmek üzereyiz. Yanlış bir şey mi yapıyoruz?”Hiçbir anne-baba zor bir bebek istemez.Hamilelik süresince hayalleri süsleyen, mutlu,mernnuniyet sesleri çıkamn, gülümseyen, huzuriçinde uyuyan, yalnızca acıkınca ağlayan vemunis bir çocuğa dönüşen bir bebektir. Ağlayan,susturulamayan, etrafı tekmeleyen zor bebeklerher şeyi yanlış yaptıklan için bunun bedeliniödeyen başkalannın çocuklandırSizin gibi ebeveynler için mükemmel bebeğinizindoğumunun ardından birkaç hafta geçtiktensonra fanteziler yerini gerçekiere bırakır.Her dakika ağlayan, uyumayan, mutsuz ve tatminolmamış görünen sizin bebeğinizdir Sorunuzgayet normal: Nerede yanlışlık yaptık?Cevap şu, hiçbiryerde yanlışlık yapmadınız.Sadece ona kendi gen! erinizden şanssız bazılarınıaktardınız, bebeğinizin mizacı kalıtsal olabilir.Bunun dışındaki faktörler, yani çevre koşullarıda bebeğin mizacını etkileyen önemli unsurlardandır.Zor çocukların IQ’sunun daha yüksekolduğu öne sürülmektedir. Anne-babasınınyardımlarıyla kişilik özelliklerini geliştirerek zorbebek ilerde başarılı bir yetişkine dönüşebilir.Bu değişirnde anne-babanın rolü çok kritiktir.İlk aşama bebeğinizin sergilediği farklı davranışlarlabağıntılı olan kişilik özelliklerini belirlemektir.Bebeğiniz eşik değeri düşük bebek olarak adlandınlır. Bu tip bebekler olumsuzluklardanaşın derecede etkilenirler. Islak bir bez,giysinin kınşması, boğazı sıkan bir bluz, çokparlak ışık, kaşındıran bir battaniye, soğuk biryatak – bunlardan biri veya tümü bebeğinizinhuzurunun kaçmasına neden olabilir. Bazı bebeklerdebeş duyu organı da hemen aşın yüklenirkenbazılarında bir veya iki duyu organı dahaduyarlıdır. Bebeğinizi olumsuz etkileyen koşullarıazaltınayı ya da ortadan kaldırmayı deneyin:

• Sese karşı duyarlılık. Evdeki gürültü düzeyinien aza indirin. Radyo, teyp, televizyonunsesini kısın veya kapalı tutun, telefonunuzunsesini en kısık hale getirin, arkadaşlarımza ziliçalınayıp kapıyı tıklatmalarını söyleyin ve sesiemınesi için uygun yerleri halı ve örtülerle kaplayın.Bebekle yumuşak bir ses tonuyla konuşunve herkese aynı şeyi yapmalarını söyleyin.Müzikli veya sesli aletlerin bebeğinizi rahatsızetmediğinden emin olun. Eğer sokak gürültüsüçok fazlaysa bebeğin odasını ses geçirmez halegetirin.