bebek bakıcısı

3aylık, 3 aylık bebek, 3 aylık bebek bakıcısı, bebek bakıcısı


Uzmanların çoğu anne bebekle her zaman beraber olamayan anneler için en iyi seçeneğin bebeklerin anne yerine geçen biri (bakıcı, au-pair)tarafından evde bakılınalan konusunda görüş birliğiiçindedirler.Bunun avantajlan vardır: bebek alışık olduğuortamda olur; kendi yatağı, mama sandalyesi,oyuncaklan yanın dadır; diğer bebeklerin mikroplanylakarşılaşmaz ve oradan oraya taşınmış olmaz.Eğer ev işlerinin çoğunu da yapması gerekmiyorsabakıcının tüm dikkati kendi üzerindedir,böylece bakıcı ile arasında iyi bir ilişki gelişebilir.Aynı zamanda dezavantajları da vardır: bakıcıhastalandığında, gelemediğinde ya da anidenişi bıraktığında hemen yerini alacak kimse bulunamaz.Bebek ve bakıcı arasında güçlü bir bağvarsa bakıcının aniden ayniması bir krize yol açabilirveya bazı durumlarda annenin bakıcıyı aşınderecede kıskanması problem yaratabilir. Bazıaileler için evdeki mahremiyetin kaybolması dabir sorun olarak görülür. Aynca, evde bakım masraflıdır, özellikle de eğitimli bir bakıcı yı bir öğrenciye,au pair ‘e ya da eğitimsiz birine tercih ettiğinizde.Bakıcı ararken …İdeal bakıcıyı bulmak zaman isteyen bir süreçtir;bunun için en az iki ay ayınn. Bakıcıyıbulmak için çeşitli yollar deneyebilirsiniz:Çocuk doktorunuz. Bebeğinizin doktorunundışında pek çok kişi, fazla sayıda bebeği ve tabiiki anne babayı tanımamaktadır. Doktorunuza bukonudaki önerilerini sorun; doktorunuzun ofisindekiilan tahtasına bakarak bakıcı ilanlarını araştinn(bazı doktorlar bakıcı ilanı asan kişilerin referansmektuplarını resepsiyona bırakınalarınıtalep etmektedir) ya da kendiniz bakıcı aradığımzadair bir ilan asın. Bekleme odasındayken deetrafınızdakilere sorun. Diğer anne-babalar. Oyun alanında, kokteylpartilerinde, iş toplantılannda, nerede olursanızolun herkese iyi bir bakıcı tanıyıp tanımadıklannıveyakendi bakıcılannın iş arayıp aramarlığınısormarlan geçmeyin.Kreş öğretmenleri. Kreş öğretmenleri genellikleçocuk bakıcılanndan haberdardırlar. Bazenkendileri de akşamüstleri ya da hafta sonlan bu işiçin gönüllü olabilirler.Bakım bürolan. Bu bürolarda tecrübeli bakıcılannbir listesini bulabilirsiniz. Bu tür kuruluşlaracüzi bir ücret karşılığında üye olabilirsiniz.Üye olduktan sonra okullar, doğum günüpartisi hizmetleri ve çocuk yetiştirmeyle ilgili hertür bilgi size iletilir. Sizin bölgenizde böyle birhizmet olup olmadığını araştınn.Bakıcı servisleri. Bu hizmetler aracılığıylalisanslı ve eğitimli çocuk bakıcılan ve dadılaraulaşabilirsiniz; bu şekilde bir bakıcı seçimi siziyoğun bir çabadan kurtaracaktır. (Yine de referanslankendiniz de inceleyin).Bebek bakımı servisleri. Tamgün, yanın günveya zaman zaman çalışmak üzere iş arayan bebekbakıcılannı telefon listesinden bulabilirsiniz.Bölge hastanesi. Bazı hastaneler bebek bakımıile ilgili danışma servisi sunmaktadırlar. Genelliklehastane tarafından önerilen bakıcılar aynıhastanenin bebek kursunu bitirmiş olup, yoğunbakım ve ilk yardım konulannda eğitim almışlardır.Başka hastanelerde ve hemşirelik okullanndada bebek bakımı için hemşirelik öğrencileriuygun olabilir.Yerel gazeteler. Günlük gazeteleri ve annebabalamyönelik özel ilanlar içeren gazeteleri inceleyerekiş arayan bakıcı ilanlan bulabilirsinizveya siz gazeteye bir ilan verebilirsiniz.Üniversite öğrencileri. Bölgenizdeki okulunöğrencilerinden yanın-gün, tam-gün, yıl boyuncaveya yazın bebeğinize bakacak birini bulabilirsiniz.Yaş h insanlar. Hayat dolu yaşlılardan çok iyibebek bakıcısı ve büyükanne-büyükbaba yedeğiolur.166Au pair ve dadı organizasyonlan. Bu servisleryatılı bir au-pair – genellikle genç bir kadın-veya tecrübeli bir bakıcı sağlayabilirler.Olasılıklan gözden geçirirken …Günler boyunca yetersiz adaylarla görüşmeyapmak istemeyeceksinizdir, bu yüzden telefondaveya postayla gelen özgeçınişleri inceleyerekbir eleme yapın. Kimseyle konuşmaya başlamadanönce ayrıntılı bir iş tarifi hazırlayın böylecene aradığınızı daha iyi bileceksiniz. Bu listedealışveriş ve çamaşıryıkamakla ilgili sorumluluklarolabilir ancak bakıcının bebeğinize vakit ayırmasınıistiyorsanız bu listenin çok kabarık olmamasınadikkat edin. Telefonla ilk görüşmede karşınızdakikişiye adını, adresini, telefon numarasını,yaşını, eğitim durumunu, tecrübesini (aslındatecrübe heves ve doğal yetenek gibi bazı özelliklerdendaha az önemlidir), istediği ücreti (öncedenücret konusunda çevrenizde bir araştırmayapın) ve bu işi neden istediğini sorun. İşin gerektirdiklerinisöyleyin ve hala ilgilenip ilgilenmediğinisorun. Umut vaat eden adaylada birgörüşme ayarlayın.Görüşmeler sırasında adayın sorulanndan veyorumlanndan olduğu kadar (“Bebeğiniz sürekliağlar mı?” sorusu normal bebek davranışı konusundasabırsızlık belirtisi olabilir), sessiz kalmasından(bebekleri sevdiğini kendiliğinden dilegetirmeyen veya sizin bebeğiniz hakkında herhangibir yorum yapınayan birisi başka bir şeysöylemeye çalışıyor olabilir) ipuçlan edinmeyeçalışın. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda birliste şeklinde verilen sorulan cevabı yalnız evetveya hayır olmayacak şekilde sorun. (Bebeklerisever misiniz? sorusuna “Evet” şeklinde verilenbir cevabın fazla önemi olmayacaktır).Bakıcı adaylarıyla görüşme yaparken ona şu soruları sorun: