ara öğün ve beslenmeBebeğin fizyolojik ve psiko-sosyal gereksinimlerini ilk 4–6 ay tek başına karşılayan anne sütü, kompozisyon olarak annenin beslenme modelinden bazı yönleriyle etkilenmektedir.

Sütteki karbonhidrat, protein ve lipid konsantrasyonlarının kesinlikle tüm anne sütlerinde sabit olduğu ve bu miktarların annenin beslenmesi yani bu besin öğelerinin az veya çok tüketilmesi ile hiçbir şekilde değişmediği bilinmektedir.

Total miktarı değişmemekle birlikte, laktasyonda annenin lipid metabolizmasının daha komplike olduğu ve anne sütü lipid kompozisyonunun karbonhidrat ve proteine göre daha belirgin olarak anne diyeti ile kontrol edildiği araştırmalarla gösterilmiştir.

Anne sütündeki yağ asitlerinin, meme bezi tarafından endojen olarak sentez edilen, adipoz dokularından salgılanan ve annenin diyeti ile aldığı yağ asitlerinin oluştuğu belirlenmiştir. Sütteki yağ asiti konsantrasyonunun, annenin beslenme modeline bağlı olarak diürnal değişiklikler de gösterdiği kaydedilmiştir.

İnsull ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 2 ay süreyle bir anne üzerinde karbonhidrattan gelen enerji % 40‘ın altında ve üstünde tutularak,yağdan gelen enerji % 0 ile % 70 arasında değiştirilerek diyet modifikasyonunun etkinliği incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, yapılan diyet modifikasyonlarının günlük yağ miktarını ve süt volümünü hiçbir şekilde etkilemediği bulunmuştur. Bunun yanında, yağ yüzdesi sıfır olan uygulamalarda anne sütündeki 12:0 ve 14:0 yağ asitlerinin sekresyonunun arttığı, mısır yağını yüksek oranda içeren diyet uygulamalarında ise 16:0, 18:2 yağ asitleri sekresyonunun arttığı saptanmıştır.