bebeklerde havale

bebeklerde ateş havale, bebeklerde yüksek ateş havale, bebeklerde yüksek ateş ve havale


Ateşli havale:
Halk arasında havale, nöbet ya da sara olarak bilinen “konvulziyonlar” aileleri korkutur. Ancak her 100 çocuktan 5’inde görülebilen havaleler,
kafa travması,
metabolik nedenler veya
ailesel yatkınlık
gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Havale, anormal nöron deşarjıdır. Sinir hücrelerinde fonksiyon bozukluğu olmadan görülmez. İnsanlarda rastlanan bu olayın mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır. Havaleler beynin elektriksel aktivitesindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan bilinç değişikliğidir. İnsanların %4-5’i yaşamları boyunca bir kez havale geçirir. Ancak havaleler genellikle geçici olup, başlangıçları akuttur.
En sık ne zaman görülür?
Havalelerin en sık görüldüğü yaşlar yaşamın ilk beş yılıdır. Yenidoğan (0-1 ay) havaleleri, diğer yaşlarda görülenlerden klinik bulgular ve tedavi açısından farklılıklar gösterir. Kan şekeri düşüklüğü, kalsiyum eksikliği, vitamin B6 eksikliği gibi metabolik nedenlerle olabilir.
Ateşli havaleler ise, 5 ay-5 yaş arasında ve erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık görülür. Belirli bir yaş grubuna özgüdür. Ailede 2-3 kuşak geriye gidildiğinde benzer sorunlar vardır. Hızlı çıkan ateş nedeniyle oluştuğu varsayılmaktadır. En fazla ateşin ilk yükselmeye başladığı zamanda görülür. Beyin olgunlaşmasının henüz tamamlanmamış olması hazırlayıcı etmendir. Ateşli havalelerin en sık görüldüğü hastalıklar,
orta kulak enfeksiyonu,
kızamık,
barsak enfeksiyonları,
6. hastalık ve
üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
Epilepsiye dönüşür mü?
Havaleler, genellikle 10-15 dakika sürer. Kol ve bacaklarda kasılmalar şeklinde görülebildiği gibi, sadece başta sağa sola eğilmeler şeklinde de ortaya çıkabilir. Havalenin epilepsiye dönüşme olasılığı nadirdir. Ailede epilepsi olması, havale süresinin 15-20 dakikadan uzun sürmesi, 3’den fazla havale geçirilmesi, ilk havalenin 1 yaştan önce veya 4 yaştan sonra olması durumunda kalıcı değişiklikler olabilir.
Nasıl tedavi edilir?
Ateşli havalelerin tedavisi, ateşin düşürülmesi, enfeksiyonun tedavisi ve havalenin durdurulmasına yöneliktir. Korunmada ateş düşürücü ilaçlar ve rektal diazem bulundurulması önerilir.