Penguen Çocuk Evi

+Anaokulu Ekle

Penguen Çocuk Evi

  10466  Penguen Çocuk Evi Anaokulu
  Adres:Komik Hasan Efendi Sokak NO:20/1 Bahçelievler - İstanbul / Bahçelievler-İstanbul
  Telefon:0212-4416237
  İnternet sitesi:http://www.penguencocukevi.com/
  Anaokul Hakkında Genel Bilgi:Okul öncesi eğitimi;Okul yaşantısı öncesinde çocuğun öğrenme yaşantısı içine sokulup eğitilmesi,bilgi ve beceri kazanması için zorlanması,baskı altına alınması demek değildir.Bizim sistemimizde çocuğun oyun oynayarak,eğlenerek öğrendiklerinden haz alması,düşünmesi,araştırması,uygulamalar,değerlendirmeler yapması ve çok yönlü gelişmesi amaçlanmıştır. Özgüveni gelişmiş,sorumluluk sahibi,seçim yapıp karar alabilen,edindiği bilgi ve becerileri gerçek hayattada kullanabilen,ulaştığı sonuçları değerlendiren ,iş birlikçi ve girişken çocukların yetiştirilmesini sağlayan bir bakış açısıyla hareket etmek Penguen Okul Öncesi Eğitim Merkezinin misyonu ve vizyonudur. 2-EĞİTİM FELSEFEMİZ: Çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları, bireysel ayrıcalıkları ve çevresel faktörler dikkate alınarak onların gelişimlerini destekleyen “çocuk merkezli” hazırlanan eğitim programımız esnek, yeniliklere açık ve çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra çocuklarımızın problem çözme becerilerini, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetilerini, karar verme becerilerini vb. geliştiren hedefleri ve kazanılması beklenen hedef davranışları da içermektedir. Temel amacımız; “ Eğitim , planlı ve sistemli bir süreçtir ” bilgisi ışığında okulöncesi çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek, yeteneklerini açığa çıkarmak, öğrenmeye ilgi uyandırmak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır.Bu amacımızı başarıya taşımak için bize yol gösterici kuram ÇOKLU ZEKA KURAMIDIR. Hedeflerimiz ; Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak; onları sistemli bir biçimde ilköğretime hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamakla birlikte ağırlıklı olarak İngilizce temellerini oluşturmak, onlarda Atatürk, insan sevgisi ve manevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek, okulöncesi eğitim konusunda anne-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmak. Okulöncesi yaşlar çocukların özellikle zihinsel ve kişilik gelişimlerinin büyük oranda belirlendiği dönemdir. Bu nedenle de okulöncesi dönemdeki çocukların ileride mutlu, sağlıklı, başarılı, bağımsız bireyler olabilmeleri için destekleyici bir ortamda yetişmeleri çok büyük bir önem taşır. “Destekleyici ortam” bu dönem için en önemli unsurdur. Destekleyici ortam kısaca çocuğun en iyi şekilde gelişebileceği ortam olarak tanımlanabilir. Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için temel olarak şunlar yapılmalıdır. Fiziksel gelişimin desteklenmesi için çocuğun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamalı, aşıları aksatılmamalı, büyük ve küçük kas gelişimleri için gerekli oyun ve hareket ortamları yaratılmalı,havalar el verdiği müddetçe sık sık açık havaya çıkması sağlanmalıdır. Zihinsel gelişimi desteklemek için bol bol konuşmalı, soruları yanıtlanmalı, mümkün olduğu kadar çok ve çeşitli uyaranlar alabileceği ortamlara girmesi sağlanmalı, karşılaştığı problemleri kendi başına çözebilmesi için desteklenmeli ve bol bol oyun ortamı hazırlanmalıdır. Duygusal gelişimi desteklemek için çocuğun ihtiyaçları zamanında ve sevgiyle karşılanmalı, onun ayrı bir birey olduğunu kabul edilip ona göre davranmalı, kendini kabul ettirme çabalarını engellenmemeli, duygularını ifade etmesi (kabul edilebilir yollarla) teşvik edilmeli, tutarlı davranılmalıdır. Sosyal gelişimini desteklemek için ise çocuğu başka çocuklar ile oynayabileceği ortamlar sağlamalı, paylaşmayı öğrenmesi desteklenmeli, sosyal beceriler kazanması sağlanmalıdır
  Anaokulu Şartlar ve Yaşlar:
  Bezli Çocuk
  Kabul Etme:
  Bezli Çocuk Kabul Etme
  36 Aylık Öncesi:36 Aylık Öncesi
  36 - 48 Aylık:36 - 48 Aylık:
  48 - 60 Aylık:48 - 60 Aylık
  Anaokul Fiziksel Özellikler:
  Bina Kat Sayısı:
  Öğrenci Kapasitesi:
  Yüzme Havuzu:Anaokulunda Yüzme havuzu var mı?
  Spor Salonu:Anaokulunda spor salonu var mı?
  Servis:Anaokulunda servis var mı?
  Servis Öğretmeni:Anaokulunda servis öğretmeni var mı?
  Serviste Çocuklara Özel Emniyet Kemeri:Anaokulunda servislerde çocuklara özel emniyet kemeri var mı?
  Güvenlik Görevlisi:Anaokulunda güvenlik var mı?
  Giriş Çıkış Kontrolü:Anaokulunda giriş çıkış kontrolü var mı?
  Çocuklara Özel Önlemler:Anaokulunda çocuklara özel güvenlik önlemi var mı?
  Açık Bahçe:Anaokulunda açık bahçe var mı?
  Ön Bahçe:Anaokulunda ön bahçe var mı?
  Arka Bahçe:Anaokulunda arka bahçe var mı?
  Açık Oyun Parkı:Anaokulunda açık oyun parkı var mı?
  Kapalı Oyun Parkı:Anaokulunda kapalı oyun parkı var mı?
  Bahçeler Toprak Zemin:Anaokulunda zemin toprak mı?
  Bahçeler Beton Zemin:Anaokulunda zemin beton mı?
  Kamera İle İzleme:Anaokulunda kamera ile izleme var mı?
  Hayvanlar Köşesi
  Tavşan:Anaokulunda tavşan var mı?
  Kedi:Anaokulunda kedi var mı?
  Köpek:Anaokulunda köpek var mı?
  Koyun & Kuzu:Anaokulunda koyun ve kuzu var mı?
  İnek:Anaokulunda inek var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda hayvanlar var mı?
  Toprak ve Ziraat Köşesi
  Çiçek Bahçesi:Anaokulunda çiçek var mı?
  Sebze Bahçesi:Anaokulunda sebze var mı?
  Meyve Ağaçları:Anaokulunda meyve var mı?
  Çiçek Ekme:Anaokulunda çiçek ekme var mı?
  Sebze Ekme:Anaokulunda sebze ekme var mı?
  Meyve Toplama:Anaokulunda meyve toplama var mı?
  Toprakta Deneyler:Anaokulunda toprak deneyleri var mı?
  Anaokul Aktivite ve Günlük İşleyiş:
  Tam Gün:Anaokulu tam gün mü?
  Yarım Gün:Anaokulu yarım gün mü?
  Gündüz Uykusu:Anaokulunda gündüz uykusu var mıc?
  Giriş Çıkış Saatleri:---
  Sanatsal Aktiviteler
  Bale Dersi:Anaokulunda bale var mı?
  Gitar Dersi:Anaokulunda gitar dersi var mı?
  Piyano Dersi:Anaokulunda piyano dersi var mı?
  Flüt Dersi:Anaokulunda flüt dersi var mı?
  Vurmalı Aletler:Anaokulunda vurmalı aletler var mı?
  Dans Dersi:Anaokulunda dans dersi var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda bunlar gibi daha fazla etkinlik var mı?
  Sosyal Aktiviteler
  Tiyatro Çalışması:Anaokulunda tiyatro çalışması var mı?
  Eğitici Oyunlar:Anaokulunda eğitici oyunlar var mı?
  Piyes Çalışması:Anaokulunda piyes çalışması var mı?
  Doğum Günü Partisi:Anaokulunda doğum günü partisi var mı?
  Okul Dışı Geziler:Anaokulunda geziler var mı?

  Harita ile Ulaşım

  Yakın Anaokulları