Özel Kaplumbağa Anaokulu

+Anaokulu Ekle

Özel Kaplumbağa Anaokulu

  7451  Özel Kaplumbağa Anaokulu Anaokulu
  Adres:Bahçelievler Mahallesi Doktorlar Sitesi A6 Blok Çengelköy / Üsküdar-İstanbul
  Telefon:0216 344 70 76
  İnternet sitesi:http://www.kaplumbagaanaokulu.com/
  Anaokul Hakkında Genel Bilgi:KAPLUMBAĞA ANAOKULU’NDA OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE EĞİTİMİ Çocuğun ilk yaşlarda aile bireyleri ile kurduğu ilişki, üç yaşına doğru başka çocuklara-kendi yaşıtlarına doğru bir genişleme göstermektedir. Bu yaşlardan itibaren kendi yaşıtları ile oynamak, diğer çocukların varlığını hissetmek, onlarla geçinmeyi öğrenmek önemli olmaktadır. Başlangıçta ailesi ile sınırlanan dünyası bir yandan arkadaş çevresi, bir yandan da radyo, televizyon, kitap, gazete gibi araçlar yoluyla genişlemektedir. Dolayısı ile okul öncesi dönem anne, baba ve eğitimcilerin üzerinde dikkatle durmaları gereken çok önemli bir eğitim dönemi olmaktadır. “Okul Öncesi Eğitimi” değimi 3-6 yaş arası çocukların düzenli bir program ile eğitilmeleridir. En geniş anlamı ile okul öncesi dönem, çocuğun doğumu ile başlayıp temel eğitime başlayacağı zamana kadar sürer. Kısaca çocuğun 0-6 yaş (0-72 ay) dönemini kapsar. Bloom’a göre öğrenmenin %60-70’inin kazanıldığı Freud’a göre kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönem; bireyin eğitimi açısından önemli bir dönemdir. Ancak, çocuk henüz bu dönemin önemini anlayacak ve kendisi için bir şeyler yapabilecek durumda değildir. Dolayısı ile önce ana babaları, daha sonra eğitim kurumlarının, çocuklara gelecek gözü ile bakıp gerekli yatırımları yapması ve onların gelişimi için gerekli çevre şartlarının düzenlenmesi gerekmektedir. 0-6 yaşlar arasını kapsayan Okul Öncesi Yıllar; çocuğun kişiliğinin oluşumu, temel bilgi, beceri, alışkanlıklarının ve tutumların kazanılması ve geliştirilmesinde en önemli yıllardır. Bu dönemde çocuğa değişik uygulamalarla verilebilecek temel bilgi beceri ve alışkanlıklar kısaca davranış örnekleri onların kişilik gelişimi ve ileri yıllardaki öğrenim yaşamını etkileyebilecektir. Çocuğun okul öncesi dönemdeki eğitimi tesadüflere bırakılmamalı, ciddi bir şekilde ele alınmalı ve bilimsel yollarla eğitilmeleri sağlanmalıdır. Ancak Okul Öncesi Dönemde bulunan çocukların genel gelişim özellikleri ortak olmasına rağmen her çocuğun gelişiminin kendine özgü olduğunun da unutulmaması gerekmektedir. ÖZEL KAPLUMBAĞA ANAOKULUNDA,FELSEFEMİZ VE AMAÇLARIMIZ Çocuklarımızı; Atatürkçü, çağdaş, yenilikçi, çalışkan, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesinin ilerlemesine ve gelişmesine yön verme bilincine sahip, araştırmacı, sorgulayıcı ve yaratıcılığı gelişmiş, üzerinde yaşadığımız dünyaya, çevresine ve doğaya karşı duyarlı, akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumun değerli bireyleri olarak hazırlamak ve Kaplumbağa Anaokulu olarak eğitimde örnek bir kurum olmaktır. EĞİTİM-ÖĞRETİMİZDE TEMEL İLKELER Kaplumbağa Anaokulu, benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kaplumbağa Anaokulu'nun Temel İlkeleri: Çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil, ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlamak, Eğitimi, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütmek. Çocuklarımıza eşit davranmak , onların çok yönlü gelişimini gözetip, onların bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıcı geliştirici çalışmalar yapmak, Çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulamamak ve kısıtlamalara yer vermemek, Eğitim ortamlarını, çocukların “yaparak, yaşayarak öğrenme”sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek, Eğitim etkinliklerini, çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte sağlamak, Anaokulumuzda eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek, Öğrenmeyi, çocuğun kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek, Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit etmek. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate almak, Çocuklarımızın kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem vermek, Oyunu, çocuklarımız için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulamak, Eğitim programlarımız hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunduğumuz çevrenin özellikleri dikkate almak, ailenin eğitimimize etkin katılımı sağlamak, Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencilerimize yararlı alışkanlık ve davranışlar kazandırmak, Çocuklarımızın; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak, Çocuğun toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır. KAPLUMBAĞA ANAOKULU ÇALIŞMA PRENSİPLERİ OKUL VE AİLE ARASI İLETİŞİM Çocuklarımızın okula gelememe, servise verilememe, daha erken ayrılmak gibi durumlarının, okul idaresine önceden bildirilmesi gereklidir. Her ayın ilk haftası eğitim programları hakkında bilgiler, gezi programının yeri ve tarihi, duyurular, ay içerisinde yaşanan etkinlikler, detaylar, faturalar ve çocuklarımızın o ay içinde yapmış oldukları faaliyetlerden bazı örnekler çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz dosyalar ile sizlere gönderilecektir. Sizlerden ricamız, faaliyetleri aldıktan sonra dosyaları tekrar okulumuza teslim etmenizdir. Ekim ayı içinde sizlere bir öğretmen-veli görüşme takvimi verilecektir. Bu takvimde sizler için 15 günde bir olmak üzere görüşme günleri işaretlenmiştir. Sizlerden ricamız bu takvimi saklamanız ve takip etmenizdir. Öğretmenlerimizin siz velilerimizle iletişim içinde olabilmeleri için her öğrencimize birer iletişim defteri oluşturulmuştur. Bizler sizlere iletmek istediğimiz notlarımızı, okulumuzda gün içinde yaşadığımız olayları bu defter aracılığı ile sizlere ulaştıracağız. Sizlerde bizlere iletmek istediğiniz notlarınızı bu deftere yazabilirsiniz. İletişim defterimiz her sabah öğrencimizin sınıf öğretmeni tarafından kontrol edilecektir. Sizlerden ricamız öğrencimiz eve döndüğünde bu defteri kontrol etmenizdir. Öğretmenlerimize iletmek istediğiniz mesajlarınız için yine iletişim defterimizi kullanabilirsiniz. Dönem içerisinde çocuklarımıza ait tutulan anektodlar dönem sonlarında onların gelişim ve yeteneklerini gösteren gözlem raporları haline getirilerek siz değerli velilerimize sunulacaktır. Eğitim dönemi içerisinde, konusunda uzman kişiler tarafından anne babalara yönelik rehberlik toplantıları düzenlenilir. SAĞLIK Diğer çocukların sağlığını etkileyici herhangi bir hastalık durumunda çocuğunuzun okula gönderilmemesi, okula başlayacağı zaman ise doktorundan alınacak sağlıklı olduğunu bildirir raporu okulumuza göndermenizi rica ederiz. Hasta olan çocuklarımızın okula devam etmeye başlamadan önce doktorundan okula devam edebileceğine ait yazı alarak, okula getirmenizi, ilaçların üzerine, çocuğunuzun ismini, verileceği ölçü ve saatleri yazmanızı önemle rica ederiz. Çocuklarımızın sağlığı açısından büyük önem taşıyan tırnak ve saç kontrollerini yaşanabilecek sorunları öncesinden engellemek amacıyla hafta başında yapmanızı rica ediyoruz. Üzerine isim yazılmayan eşyalar okulun sorumluluğunda olmayıp, okulun kayıp eşyalar sandığına konulacaktır. Çocuklarımız okula gelirken kendilerine zarar verebilecek veya kaybolabilecek nitelikteki, kıymetli eşya ve takıların takılmamasını rica ederiz. Gönderilen takı veya eşyaların kaybolmasından okulumuz sorumlu değildir. Yatak malzemeleri 15 günde bir eve gönderilecektir. BESLENME Kaplumbağa Anaokulu öğrencilerinin düzenli ve dengeli beslenmeleri için yemek menüleri beslenme uzmanları tarafından öğrencilerin günlük kalori ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak aylık menü şeklinde belirlenir. Kaplumbağa Anaokulu’nda tüm öğrencilere öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. Mutfaklarda ve yemekhanelerde görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrolünden geçirilir. Ayrıca düzenli olarak hijyenik kontroller de yapılmaktadır. GÜVENLiK Çocuklar okuldan yalnızca kayıt formunda bildirilen kişi veya kişiler tarafından alınabilir. Okuldan alacak kişinin değişikliği durumunda, sizin alacak kişiyle beraber yazı göndermeniz veya okulu şahsen arayarak bilgilendirmeniz gereklidir. Akrabalarınız ve arkadaşlarınızın okula gelerek çocuklarınızı görmek istemeleri ancak sizin sözlü ya da yazılı izniniz olduğunda gerçekleşebilir.
  Anaokulu Şartlar ve Yaşlar:
  Bezli Çocuk
  Kabul Etme:
  Bezli Çocuk Kabul Etme
  36 Aylık Öncesi:36 Aylık Öncesi
  36 - 48 Aylık:36 - 48 Aylık:
  48 - 60 Aylık:48 - 60 Aylık
  Anaokul Fiziksel Özellikler:
  Bina Kat Sayısı:
  Öğrenci Kapasitesi:
  Yüzme Havuzu:Anaokulunda Yüzme havuzu var mı?
  Spor Salonu:Anaokulunda spor salonu var mı?
  Servis:Anaokulunda servis var mı?
  Servis Öğretmeni:Anaokulunda servis öğretmeni var mı?
  Serviste Çocuklara Özel Emniyet Kemeri:Anaokulunda servislerde çocuklara özel emniyet kemeri var mı?
  Güvenlik Görevlisi:Anaokulunda güvenlik var mı?
  Giriş Çıkış Kontrolü:Anaokulunda giriş çıkış kontrolü var mı?
  Çocuklara Özel Önlemler:Anaokulunda çocuklara özel güvenlik önlemi var mı?
  Açık Bahçe:Anaokulunda açık bahçe var mı?
  Ön Bahçe:Anaokulunda ön bahçe var mı?
  Arka Bahçe:Anaokulunda arka bahçe var mı?
  Açık Oyun Parkı:Anaokulunda açık oyun parkı var mı?
  Kapalı Oyun Parkı:Anaokulunda kapalı oyun parkı var mı?
  Bahçeler Toprak Zemin:Anaokulunda zemin toprak mı?
  Bahçeler Beton Zemin:Anaokulunda zemin beton mı?
  Kamera İle İzleme:Anaokulunda kamera ile izleme var mı?
  Hayvanlar Köşesi
  Tavşan:Anaokulunda tavşan var mı?
  Kedi:Anaokulunda kedi var mı?
  Köpek:Anaokulunda köpek var mı?
  Koyun & Kuzu:Anaokulunda koyun ve kuzu var mı?
  İnek:Anaokulunda inek var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda hayvanlar var mı?
  Toprak ve Ziraat Köşesi
  Çiçek Bahçesi:Anaokulunda çiçek var mı?
  Sebze Bahçesi:Anaokulunda sebze var mı?
  Meyve Ağaçları:Anaokulunda meyve var mı?
  Çiçek Ekme:Anaokulunda çiçek ekme var mı?
  Sebze Ekme:Anaokulunda sebze ekme var mı?
  Meyve Toplama:Anaokulunda meyve toplama var mı?
  Toprakta Deneyler:Anaokulunda toprak deneyleri var mı?
  Anaokul Aktivite ve Günlük İşleyiş:
  Tam Gün:Anaokulu tam gün mü?
  Yarım Gün:Anaokulu yarım gün mü?
  Gündüz Uykusu:Anaokulunda gündüz uykusu var mıc?
  Giriş Çıkış Saatleri:---
  Sanatsal Aktiviteler
  Bale Dersi:Anaokulunda bale var mı?
  Gitar Dersi:Anaokulunda gitar dersi var mı?
  Piyano Dersi:Anaokulunda piyano dersi var mı?
  Flüt Dersi:Anaokulunda flüt dersi var mı?
  Vurmalı Aletler:Anaokulunda vurmalı aletler var mı?
  Dans Dersi:Anaokulunda dans dersi var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda bunlar gibi daha fazla etkinlik var mı?
  Sosyal Aktiviteler
  Tiyatro Çalışması:Anaokulunda tiyatro çalışması var mı?
  Eğitici Oyunlar:Anaokulunda eğitici oyunlar var mı?
  Piyes Çalışması:Anaokulunda piyes çalışması var mı?
  Doğum Günü Partisi:Anaokulunda doğum günü partisi var mı?
  Okul Dışı Geziler:Anaokulunda geziler var mı?

  Harita ile Ulaşım

  Yakın Anaokulları