Nilüfer Çiçekleri Anaokulu

+Anaokulu Ekle

Nilüfer Çiçekleri Anaokulu

  4190  buyuk-1a7f332740 buyuk-3d4233a54f buyuk-47c6d232c6 buyuk-5683495c01

  Nilüfer Çiçekleri Anaokulu Anaokulu
  Adres:Kültür mahallesi İncili sokak no:22/B Beşevler / Nilüfer-Bursa
  Telefon:0224 451 02 06
  İnternet sitesi:www.niluferciceklerianaokulu.com/
  Anaokul Hakkında Genel Bilgi:Bilincin,zekanın ve ahlak duygusunun temellerinin oluştuğu en önemli dönem olan okulöncesi 2-6 yaş dönemini en verimli bir şekilde değerlendirmek,alanında yetişmiş uzman eğitim kadromuzla disiplinli,özgüvenli,sosyal,milli,manevi,ve ahlaki açıdan tam donanımlı nesiller yetiştirmek en önemli vazifemizdir. Okul öncesi yılları boyunca bedensel,psikomotor,sosyal-duygusal,zihinsel,dil gelişimi büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Bu dönemdeki gelişmeler yaşamın ilerideki yıllarnda oldukça etkili olmaktadır ve NİLÜFER ÇİÇEKLERİ ANAOKULU'nda verilen eğitimle geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın bütün gelişim alanları en iyi şekilde desteklenmektedir.
  Takip Edilen Eğitim Yöntemleri ve Dersler:BİLGİSAYAR Okulumuzda haftada bir gün sınırlı ve öğretmen rehberliğinde BİLGİSAYAR eğitimi verilmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki 3-6 yaş aralığındaki bilgisayar kullanan çocuklar, bilgisayar kullanmayanlara göre aktivitelere katılımda , sözlü ve sözsüz iletişimde genel bilgi düzeyinde , uzun sureli hafızada ve el becerilerinde, özet çıkarmada önemli derecede gelişimsel kazanıma sahiptir. Bu yaş grubundaki çocuklarda bilgisayardan yararlanma oranı çocukların bilgisayara nasıl ve ne sıklıkta kullandıklarıyla birebir olarak ilişkidedir. Bilgisayar kullanımının potansiyel yararlarının başında; artmış motor beceriler, gelişmiş matematiksel düşünme ve yaratıcılık, kritik düşünme testlerinde başarı ve uluslar arası sınavlarda yüksek dereceler olma yetisini çocuklara vermektedir. Okulumuzda kontrollü olarak verilen bilgisayar eğitimi, çocukların kendilerine güvenini, sözlü iletişimini ve koordinasyon becerisini arttırmaktadır. NİLÜFER ÇİÇEKLERİ ANAOKULU'NDA İLKÖĞRETİME HAZIRLIK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK Eğitim sistemimizde ilköğretimin birinci basamağının başlangıcı olan okul öncesi eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, öğrencilerin bireyselleşmesinin sağlanması, bireyselleşmeyse; çocuğun katılımla getirdiği özelliklerinin, elverişli bir çevre düzenlenmesiyle, karmaşık ancak dengeli bir etkileşimle oluşturduğu gelişimsel özelliktir. Okulumuzda verilen Okuma-Yazmaya hazırlık Eğitimi çalışmalarında edinilen bilgi veya beceriler yoluyla çocuklarımızda zihinsel faaliyetler artar. Böylelikle çalışmalarda edinilen bilgi ve beceriler, çocukta kabul görerek davranışlarında gözlenerek alışkanlık oluşur. Öğretmenin hedefine uygun bir davranışın çocukta olması gerçek anlamda “öğretimi” sağlar İNGİLİZCE Okulumuznda iniglizce eğitimi hergün verilmektedir.Yabancı dil öğrenen çocuklarn düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor.Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik,ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenlen yabancı dil çocuğun matematik,ana dili ve sosyal bilgiler alanların da başarılı olmalarını sağlıyor.Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olaylar algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor,kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı,saygılı ve hoşgörülü yakalışıyor. MÜZİK Müziğin işlevleri,özü bakımından estetik temelli olup,bireysel,toplumsal,kültürel,ekonomik,eğitimsel nitelikler taşır.İşlevlernin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki,müzik insanlık tarihindeki en eski çağlardan beri hem çok etkili bir eğitim aracı hemde çok önemli bir eğitim alanıdır. NİLÜFER ÇİÇEKLERİ ANAOKULU'nda müzik dersinin amacı ;çocukta müzik sevgisini uyandırmak,hayal dünyasnda müzik imgesini geliştirmek,ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını keskinleştirmektir. DRAMA Okulumuzda drama ;oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır.Çocuklarmızın erken çoculuk döneminden itibaren yetişkinliğide içine alan bütün yaşam dönemlerinde oyuna eğilimleri vardır.Çeşitli materyel ve araçlarla çeşitli olay ve durumların çocuklar tarafından dramatize edilerek yansıtılması çocuğun kişilik gelişimine yardımcı olur.Drama çocuğun duygusal,zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan bir sanat alanıdır.Okulumuzda drama dersinde öykü,şiir,resim,heykel ve benzeri bir çok eserden yola çıkarak doğaçlamalar yapılmakta,bu çalışmalar sayesinde de çocuklarmıza sanata karşı ilgi ve duyarlılık kazandırmaktayız. Uzmanlara göre drama ''doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanlarak,bir grup çalışması içinde katılmcıların bir yaşantıyı,olayı,fikri,eğitim ünitesini,soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem,deneyim,duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anladırılması,canlandırılması'' olarak tanımlamıştır.Ve çocuk gelişiminde olumlu tutarlılığında drama sanatının etkisi çok büyüktür. TAKI VE OBJE TASARIM Sanat,bireyin duygusal dışa vurumunun,kendisini tanımasının,kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracıdır.Okulumuzda 2 yaştan itibaren çeşitli materyal ve araçlarla uyguladığımız TAKI VE OBJE TASARIM SANATI eğitimiyle desteklenmiş,sosyal ve duygusal kazanımlar programı ile sanatsal bilgi ve beceri kazandırmaktayız.Sanat etkinlikleri sırasında çocuk,yeni arkadaşlıklar kurarak sıra beklemeyi,konuşmayı,dinlemeyi,paylaşmayı,işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenerek sosyal becerileri gelişmektedir. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Çocuk sürekli hareket eden ve hareket ederek büyüyen bir varlıktır.Bedenin fiziksel oalrak hareket etmesini sağlayıcı aktiviteler olarak isimlendirilen ''fiziksel aktivite'' çocuklar için yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.Dolaysıyla çocukların koşmasına,tırmanmasına,sıçramasına,atlamasna,vurmasına,fırlatmasına uygun bir ortam hazırlayıp ve bunları yapabilmesi için çocuğa fırsat tanımaktayız.Evde dört duvar arasında hareketsiz bırakmak veya hareketlerini ksıtlayıcı etkinliklerle gününü geçirmesini sağlamak ailenin yaptığı en büyük hatalardan biridir.Hareket çocuklar için doğal bir istektir. Okul öncesi çağı çocukalrın en belirgin özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır.Bu dönemdeki çocukalrın hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de beden eğitimi çalışmalardır.Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun,dayanıklılığınn,kuvvet,esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır.Çeşitli rutin uygulamalarla okulumuzda düzenli olarak her sabah BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ uygulanmaktadır. NİLÜFER ÇİÇEKLERİ ANAOKULU'NDA SATRANÇ; - Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. -Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. - Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. -"Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir. - Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. - Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. -Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. - Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. - Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. - Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. - Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. - Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. - Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. - Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar. - Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. - Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. - Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur. Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, NİLÜFER ÇİÇEKLER ANAOKULU’nun temel amaçlarındandır, kurumumuzun da öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Okulumuzda 3 yaştan itibaren satranç eğitimi verilmektedir.Okulumuz çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanmayı amaçlıyor ve çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlıyoruz.
  Anaokulu Şartlar ve Yaşlar:
  Bezli Çocuk
  Kabul Etme:
  Bezli Çocuk Kabul Etme
  36 Aylık Öncesi:36 Aylık Öncesi
  36 - 48 Aylık:36 - 48 Aylık:
  48 - 60 Aylık:48 - 60 Aylık
  Anaokul Fiziksel Özellikler:
  Bina Kat Sayısı:
  Öğrenci Kapasitesi:
  Yüzme Havuzu:Anaokulunda Yüzme havuzu var mı?
  Spor Salonu:Anaokulunda spor salonu var mı?
  Servis:Anaokulunda servis var mı?
  Servis Öğretmeni:Anaokulunda servis öğretmeni var mı?
  Serviste Çocuklara Özel Emniyet Kemeri:Anaokulunda servislerde çocuklara özel emniyet kemeri var mı?
  Güvenlik Görevlisi:Anaokulunda güvenlik var mı?
  Giriş Çıkış Kontrolü:Anaokulunda giriş çıkış kontrolü var mı?
  Çocuklara Özel Önlemler:Anaokulunda çocuklara özel güvenlik önlemi var mı?
  Açık Bahçe:Anaokulunda açık bahçe var mı?
  Ön Bahçe:Anaokulunda ön bahçe var mı?
  Arka Bahçe:Anaokulunda arka bahçe var mı?
  Açık Oyun Parkı:Anaokulunda açık oyun parkı var mı?
  Kapalı Oyun Parkı:Anaokulunda kapalı oyun parkı var mı?
  Bahçeler Toprak Zemin:Anaokulunda zemin toprak mı?
  Bahçeler Beton Zemin:Anaokulunda zemin beton mı?
  Kamera İle İzleme:Anaokulunda kamera ile izleme var mı?
  Hayvanlar Köşesi
  Tavşan:Anaokulunda tavşan var mı?
  Kedi:Anaokulunda kedi var mı?
  Köpek:Anaokulunda köpek var mı?
  Koyun & Kuzu:Anaokulunda koyun ve kuzu var mı?
  İnek:Anaokulunda inek var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda hayvanlar var mı?
  Toprak ve Ziraat Köşesi
  Çiçek Bahçesi:Anaokulunda çiçek var mı?
  Sebze Bahçesi:Anaokulunda sebze var mı?
  Meyve Ağaçları:Anaokulunda meyve var mı?
  Çiçek Ekme:Anaokulunda çiçek ekme var mı?
  Sebze Ekme:Anaokulunda sebze ekme var mı?
  Meyve Toplama:Anaokulunda meyve toplama var mı?
  Toprakta Deneyler:Anaokulunda toprak deneyleri var mı?
  Anaokul Aktivite ve Günlük İşleyiş:
  Tam Gün:Anaokulu tam gün mü?
  Yarım Gün:Anaokulu yarım gün mü?
  Gündüz Uykusu:Anaokulunda gündüz uykusu var mıc?
  Giriş Çıkış Saatleri:---
  Sanatsal Aktiviteler
  Bale Dersi:Anaokulunda bale var mı?
  Gitar Dersi:Anaokulunda gitar dersi var mı?
  Piyano Dersi:Anaokulunda piyano dersi var mı?
  Flüt Dersi:Anaokulunda flüt dersi var mı?
  Vurmalı Aletler:Anaokulunda vurmalı aletler var mı?
  Dans Dersi:Anaokulunda dans dersi var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda bunlar gibi daha fazla etkinlik var mı?
  Sosyal Aktiviteler
  Tiyatro Çalışması:Anaokulunda tiyatro çalışması var mı?
  Eğitici Oyunlar:Anaokulunda eğitici oyunlar var mı?
  Piyes Çalışması:Anaokulunda piyes çalışması var mı?
  Doğum Günü Partisi:Anaokulunda doğum günü partisi var mı?
  Okul Dışı Geziler:Anaokulunda geziler var mı?

  Harita ile Ulaşım

  Yakın Anaokulları