Mandalina Montessori Anaokulu

+Anaokulu Ekle

Mandalina Montessori Anaokulu

  3895

  bursa mandalina anaokulu ders programı, mandalina okulu, mandalina anaokulu bursa, mandalina anaokulu, bursa montessori, bursa montessori eğitimi, bursa montessori semineri, mandalina montessori bursa


  Mandalina Montessori Anaokulu Anaokulu
  Adres:Çamlıca Mah. Begonya Sk. No:8 Beşevler / Nilüfer-Bursa
  Telefon:0224-4533824
  İnternet sitesi:www.mandalinaokuloncesiegitim.com
  Anaokul Hakkında Genel Bilgi:KURUCUMUZ ÖZLEM AYVAZ Özlem Ayvaz Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği bölümünden mezundur. On dört yıl süreyle değişik okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.Zambak yayınlarının okulöncesi bölümünde çalışmaları vardır. Okul Öncesi Eğitim ile ilgili ulusal ve uluslar arası kongre ve seminerlere katıldı. Katılım sertifikası almış olduğu seminer ve çalışmalardan bazıları şöyle sıralanabilir. BURSA'DAKİ TEK MONTESSORİ EĞİTMENİDİR. - Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulamalı Eğitim Programı - Sınıf Yönetimi Ve Disiplini - Okul Öncesinde Kalitenin Yükseltilmesi - Okul Öncesinde Müzik Eğitimi - Okul Öncesinde Yaratıcı Teknikler Semineri - Okul Öncesi Dönemde Kullanılan Öğretim Yöntem Ve Teknikleri - Türkiye Gems Alanı Tek Yetkilisi ENKA OKULLARINDA Gems Eğitimi - Portfolyo Değerlendirme Sistemi - Portage Erken Çocukluk Eğitimi - Frostig Gelişimsel Testi - Okulöncesinde Okuma-Yazma Becerileri - Okulöncesi Üstün Yetenekli Ve Zekalı Çocukların Eğitimi Ve Program Hazırlanımı - Okulöncesinde Teftiş - Okulöncesinde Orf - Oluşum Drama Merkezinde Drama Liderlik Programı - Montessori Eğitim Programı Mandalina eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almaktadır. Montessori, Portage Gelişimsel Programı ve Gems aktiviteleri bu programa entegre edilir. Buna koşul olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiriyle olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi. Programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar ulusal ve uluslararası projeler ile desteklenir. Haftalık program çerçevesinde; Beden Eğitimi, El Sanatları, Drama, Müzik, İngilizce, Fen-Doğa/Çocuk Mutfağı, Kütüphane gibi etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülür. İngilizce etkinliği sınıflarda; diğer branş etkinlikleri ise kendi atölyelerinde uygulanır. AMAÇLARIMIZ Öğrencilere, kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren zihinsel ve ahlaki alışkanlıklar sergilemeye, Türkiye’nin ya da vatandaşı oldukları ülkelerin önde gelen yurttaşları olmaya hazırlayacak ve teşvik edecek düşünsel ve davranışsal temelleri kazandırmaktır. Mandalina’nın amacı, çocukların ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemektir. Bireyler şefkat, destek ve saygı gördükleri bir toplumda başarılı olurlar. Eğitim-öğretim programımız, öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenmeyi vurgular. Programımız, öğrencilerin, bilgilerinden ve akademik becerilerinden yararlandıkları sorgulama yoluyla, zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar. Öğrencilere, davranışlarının sorumluluklarını üstlenmeyi ve kendi öğrenimlerine ilişkin planlar yapmayı öğretir. Merakı, araştırmayı, keşfi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlarız. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulun yaşamına ve misyonun gerçekleştirilmesine katılarak kendini yaşam boyu öğrenmeye ve hizmete adamış bir topluluk haline gelmeye teşvik edilirler. İLKELERİMİZ -Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak -Toplumun bütün üyelerine saygı duymak -İnsanın gelişimindeki zenginliğin ve her bireyin benzersiz olduğunun bilincinde olmak -İnsan gelişiminin her aşamasını dikkate almak -Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerine inanmak -Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek -Bireyin ve toplumun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak -Kişiliğin herşeyden önemli olduğuna inanmak -Her bireyin en iyi yönlerini ortaya çıkarmaya adanmışlık -Farklı olan saygı duymak -Topluma ve ulusa hizmet ederek kamu yararı için çalışmak -Okul topluluğunun bütün üyelerinin küresel bilincini artırmak.
  Anaokulu Şartlar ve Yaşlar:
  Bezli Çocuk
  Kabul Etme:
  Bezli Çocuk Kabul Etme
  36 Aylık Öncesi:36 Aylık Öncesi
  36 - 48 Aylık:36 - 48 Aylık:
  48 - 60 Aylık:48 - 60 Aylık
  Anaokul Fiziksel Özellikler:
  Bina Kat Sayısı:
  Öğrenci Kapasitesi:
  Yüzme Havuzu:Anaokulunda Yüzme havuzu var mı?
  Spor Salonu:Anaokulunda spor salonu var mı?
  Servis:Anaokulunda servis var mı?
  Servis Öğretmeni:Anaokulunda servis öğretmeni var mı?
  Serviste Çocuklara Özel Emniyet Kemeri:Anaokulunda servislerde çocuklara özel emniyet kemeri var mı?
  Güvenlik Görevlisi:Anaokulunda güvenlik var mı?
  Giriş Çıkış Kontrolü:Anaokulunda giriş çıkış kontrolü var mı?
  Çocuklara Özel Önlemler:Anaokulunda çocuklara özel güvenlik önlemi var mı?
  Açık Bahçe:Anaokulunda açık bahçe var mı?
  Ön Bahçe:Anaokulunda ön bahçe var mı?
  Arka Bahçe:Anaokulunda arka bahçe var mı?
  Açık Oyun Parkı:Anaokulunda açık oyun parkı var mı?
  Kapalı Oyun Parkı:Anaokulunda kapalı oyun parkı var mı?
  Bahçeler Toprak Zemin:Anaokulunda zemin toprak mı?
  Bahçeler Beton Zemin:Anaokulunda zemin beton mı?
  Kamera İle İzleme:Anaokulunda kamera ile izleme var mı?
  Hayvanlar Köşesi
  Tavşan:Anaokulunda tavşan var mı?
  Kedi:Anaokulunda kedi var mı?
  Köpek:Anaokulunda köpek var mı?
  Koyun & Kuzu:Anaokulunda koyun ve kuzu var mı?
  İnek:Anaokulunda inek var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda hayvanlar var mı?
  Toprak ve Ziraat Köşesi
  Çiçek Bahçesi:Anaokulunda çiçek var mı?
  Sebze Bahçesi:Anaokulunda sebze var mı?
  Meyve Ağaçları:Anaokulunda meyve var mı?
  Çiçek Ekme:Anaokulunda çiçek ekme var mı?
  Sebze Ekme:Anaokulunda sebze ekme var mı?
  Meyve Toplama:Anaokulunda meyve toplama var mı?
  Toprakta Deneyler:Anaokulunda toprak deneyleri var mı?
  Anaokul Aktivite ve Günlük İşleyiş:
  Tam Gün:Anaokulu tam gün mü?
  Yarım Gün:Anaokulu yarım gün mü?
  Gündüz Uykusu:Anaokulunda gündüz uykusu var mıc?
  Giriş Çıkış Saatleri:08:30-18:00
  Sanatsal Aktiviteler
  Bale Dersi:Anaokulunda bale var mı?
  Gitar Dersi:Anaokulunda gitar dersi var mı?
  Piyano Dersi:Anaokulunda piyano dersi var mı?
  Flüt Dersi:Anaokulunda flüt dersi var mı?
  Vurmalı Aletler:Anaokulunda vurmalı aletler var mı?
  Dans Dersi:Anaokulunda dans dersi var mı?
  Bunlar ve Daha Fazlası:Anaokulunda bunlar gibi daha fazla etkinlik var mı?
  Sosyal Aktiviteler
  Tiyatro Çalışması:Anaokulunda tiyatro çalışması var mı?
  Eğitici Oyunlar:Anaokulunda eğitici oyunlar var mı?
  Piyes Çalışması:Anaokulunda piyes çalışması var mı?
  Doğum Günü Partisi:Anaokulunda doğum günü partisi var mı?
  Okul Dışı Geziler:Anaokulunda geziler var mı?

  Yakın Anaokulları