Diyabet riski taşıyorsanız kötü beslenme ve hareketsizlikten kaçının.

Acıbadem Mobil sağlık, her yıl 14 Kasım’da kutlanan Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastası olmaktan kaçınmayı sağlayan öneriler sunuyor. Risk grubunda olanların beslenmelerine ve fiziksel aktivite oranlarına dikkat etmesi önem taşıyor.

Hatalı beslenme alışkanlıkları, artan obezite ve hareketsizlik gibi nedenler dolayısıyla her geçen gün daha fazla kişi diyabet hastası oluyor. Acıbadem Mobil Sağlık, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet açısından risk faktörü taşıyan kişileri uyarıyor ve diyabet hastası olmamak için yapılabilecekler konusunda bilgi veriyor.

Acıbadem Mobil Sağlık’ın uzmanları, diyabet hastası olma olasılığı yüksek kişilerin yaşam tarzını değiştirerek “Tip 2 Diyabet” riskini azaltabileceklerinin ya da ortaya çıkışını geciktirebileceklerinin altını çiziyor. Uzmanlar, risk faktörlerine sahip kişilerin diyabet açısından daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık aralıklarla takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

Risk grubunda mısınız?

1. derece akrabalarda diyabet hastalığının olması gibi genetik faktörler, obezite, fiziksel aktivitenin mininum seviyede olduğu sedanter yaşam tarzı, 40 yaş ve üzerinde olmak, insülin direnci, bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı, prediyabet, yüksek kan basıncı, dislipidemi, kalp damar hastalıkları, gestasyonel diyabet ya da iri bebek doğurmak, polikistik over sendromu, HIV enfeksiyonu, obstruktif uyku apnesi, akantozis nigrikans, şizofreni, bipolar bozukluk ile bazı antipsikotik ya da kortikosteroid ilaçlar, “Tip 2 Diyabet” hastası olma riskini artırıyor.