Çocuklarda ilk yardım konusunda Avusturya Sen Jorj Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Ayataç bilgiler verdi.

İlk yardım doğru, süratli ve zamanında yapılırsa birçok insan ve çocuk hayatı kurtulur, oluşacak fiziksel, ruhsal, sosyal ve nörolojik bozukluklar engellenmiş olur.

Özellikle son beş yılda yenidoğan bebeklerin ciddi hastalıklarında, çocuk yanıkları, boğulmalar, elektrik çarpmaları, yabancı cisim yutmaları, zehirlenmeler, kesiklerde teorik ve pratik bilgi içeren mesleki kurs ve eğitimler yaygınlaşmış, bu konuda kişiler ve kurumsal yapı eğitilerek sertifikalandırılmıştır.

Böylece bu konularda da en önemli önlemin eğitim, personel ve kurumsal yapı olduğu vurgulanmıştır.

Toplumların ve bireylerin gelenek, örf ve ananeleri, göçler, sosyo ekonomik ve kültürel düzeyleri, mevsim farkları, seyahatler, yerleşim bölgeleri ilk yardımda önemli rol oynar.

Zehirlenmeler ve Kimyasal Zehirlenmeler
• Tüm zehirlenmelerin yarısından fazlası 6 yaş altı olur.
• Zehirlenmeye yol açan etmenler toplumun örf ve gelenekleri, eğitim düzeyi, mevsimlere, sosyo ekonomik düzeye göre değişir.
• İlaçlar, kimyasal maddeler, bitkiler, endüstriyel atıklar, örümcek, yılan, akrep ısırmaları ile zehirlenmeler olur.
• Ani bilinç (şuur) kaybında zehirlenme düşünülmelidir.
• Öykü tanıda yardımcı olur.
• Dikkatli genel muayene ve vital bulgular (kan basıncı, nabız, solunum, vücut ısısı) gözlenmelidir.
• Çocukluk çağı zehirlenmelerinin %90’ı hafif geçer, antidot (panzehir) sınırlı sayıdadır. Temel tedavi destekleyici tedavidir.
• Zehirli madde alınımından 4 saat geçmişse genelde sorun çıkmaz.
• Bilinç kaybı olan, konvülsiyon (havale geçiren), korozif madde (yakıcı madde, kimyasallar, çamaşır suyu vb.) petrol ürünü zehirlenmelerinde kusturma sakıncalıdır.
• Kusturma bilinç kaybı olmayan ve ilk bir saatlik süre içinde yapılabilir. Dikkatli olmalı, solunum yollarına aspirasyon (kaçması) engellenmelidir.
• Çamaşır suyu ve benzeri alkali ve asit kostik maddeler temas ettikleri yüzeyleri yakarlar. Ağız yolu ile alınmış ise ağız içi ve göğüs bölgesinde şiddetli Ağrı hissedilir, ağız içi ve yemek borusunda yanık oluşur, salya akması, kusma, soluk alma ve konuşma güçlüğü olur, mide perforasyonu (delinmesi) olabilir.
• Korozif maddenin içilmesinden sonra yanlış uygulama olarak kusturmaya çalışmak, bu maddenin Akciğer ve solunum yollarına kaçması ile zatürelere, solunum yollarında yanıklara ve ödeme sebep olur, ileri safhalarda yemek borusu darlıkları oluşur.
• Kostik madde cilde temas etmiş ise 15 dk. akar su ile yıkanır, salça, diş macunu, yoğurt, krem sürülmez.