çocuklarda spor· Yoga egzersizleri, asanaları yapılan sporu tamamlayarak ve destekleyerek, bireyin kapasitesini en iyi biçimde kullanmasına yardımcı olacaktır.

· Spor dalları çeşidine göre bedendeki belirli kas gruplarını diğerlerine nazaran daha fazla çalıştırmaktadır. Yoga bedenin bütün bölgelerini çalıştırdığı gibi bedenle-zihin arasındaki dengeyi ve uyumu da sağlar.

Birey yaptığı spora daha kolayca yoğunlaşır ve beden kapasitesini daha üst boyutta kullanabilir.

· Yoga asanaları, sporcularda birikmiş aşırı gerginliği ve yorgunluğu gidermek için de ideal bir yöntemdir.

Vücut geliştirme : Yoga hantallaşmayı önler, bedenin daha esnek ve çevik olmasını sağlar, kas yorgunluğunu giderir.

Yüzme : Yoga’nın nefes egzersizleri yüzücünün diğer kapasitesini arttırır, nefeslerini daha ideal kullanmalarını sağlar.

Tenis : Yoga, teniscinin bedeni daha rahat ve esnek tutmasına, enerjisini doğru kullanmasına, oyun üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olur.