Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Yumrutaş, MS hastalığının gençler arasında en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olduğunu ve yaşam boyu sürdüğünü söyledi.

MS’in merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olduğunu ve merkezi sinir sisteminin sinirler boyunca vücudun çeşitli bölgelerine elektriksel mesajlar gönderen bir telefon santraline benzediğini söyleyen Dr. Sema Yumrutaş, “Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm hareketlerimizi kontrol eder. MS mesajların düzgün bir şekilde iletilmesini bozar. Sağlıklı sinir liflerinin çoğu masajların iletilmesini kolaylaştıran miyelin denen yağlı bir madde ile çevrelenmiştir. MS’de miyelin parçalanır ve miyelinin yerini sertleşmiş doku alır. Bu da mesajın geçişini saptırır ya da tümden bloke eder. Vücut fonksiyonları kontrol edilemez hale gelir, çünkü masajlar gerektiği gibi iletilemez mesajlar yanlış bölgeye gider” dedi.

Virüs saldırısı, bağışıklık reaksiyonu ile hem virüsler hem de bağışıklık sistemi reaksiyonun birleşiminin MS’e yol açabileceğini anlatan Dr.Sema Yumrutaş “MS hastalığı genelde genç erişkin kişilerde sık gördüğümüz bir hastalıktır. Çift görme veya gözün irade dışı hareketi, vücudun herhangi bir bölgesinin kısmen veya tamamen felç olması, ellerin titremesi, mesane ve kalın barsak kontrolünün kaybı, sendelenme veya denge kaybı, dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları, aşırı halsizlik ve kendini alışılmış biçimde yorgun hissetme, koordinasyon bozukluğu, uyuşma ve karıncalanma hissi, ayakların belirgin şekilde sürüklenmesi belirtileri arasındadır. Bu belirtiler genelde kısa süreli olup, ilk başlarda 24 saatten 1 haftaya kadar sürebilir. Hastalık başlangıç döneminde iyi analiz edilmelidir. Hastalıkta hasarın görüldüğü bölgeye bağlı olarak değişik bulgular ortaya çıkabilir” diye konuştu.