sporİnsanoğlu tarih boyunca gücünü ve verimini arttırabilmek için sportif aktivitelere yönelirken, zaman zaman da gücünü daha üst sınırlara çıkarabilmek için çeşitli kimyasalr maddelerin yardımlarına başvurmuştur.

Tarih içinde eski zamanlarda, birtakım otların kaynatılıp suyunun içilmesi şeklinde gelişen doğal arayışlar, tıbbın ilerlemesi ve sportif mücadelelerin uluslararası bir savaş arenasına dönüşmesi nedeni ile masumiyetini yitirip, dünya sporunun kanayan bir yarası haline gelmiştir.

Dopingi kısaca tarif edersek; besinsel olmayan bir maddenin veya maddeler grubunun sporcunun fiziksel ve ruhsal verimini yapay olarak yükseltmek amacıyla bilerek ve isteyerek alınmasıdır. Ayrıca, sporcunun fiziksel ve ruhsal kondüsyonunu doğru olmaan yoldan arttırmak gayesiyle, vücudundaki doğal maddelerin tıbbi uyarlanması da doping olarak kabul edilmektedir.

İnsan sağlığına hizmet için araştırılıp bulunan birçok maddenin, gaye dışına çıkılarak sağlıklı yaşam ve spor felsfesine ters düşecek şekilde, spor alanında kullanılıyor olması, gerçekten çok üzücüdür.

Sporcuların performansalrıın arttırma arzusu kuvvetli bir arzudur ve sportif başarının gerek ekonomik gerek sosyal getirimleri,bu başarılı olma arzusunun ahlaki kuralları olduğu kadar sağlık kurallarını da bozmasına neden olmaktadır.