spegram nedir?Gebeliğin oluşması , kadın ve erkeğin üreme hücrelerinin kadının yumurtalık kanalında uygun şekilde birleşip , rahim içinde gelişmesiyle gerçekleşir. Kadın üreme hücresi yumurta , erkek üreme hücresi ise spermdir.

Sperm , erkekte üreme sıvısı olan meninin içerisinde yer alır ve bunun laboratuarda nicelik ve nitelik bakımından incelenmesine spermiyogram denir.

Genellikle 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası , alınan meni örneği , 30-60 dakika içerisinde incelenmeye başlanır.

Meni , krem/gri renkte , opak bir sıvıdır ve belli bir bekleme süresi sonrasında visköz (jöle kıvamında) sıvı akışkan hale gelir. Bu süre ortalama 15-20 dakikadır ; 30 ve/veya 60 dk. sonra akışkan hale geçemeyen örnekler visköz olarak değerlendirilir. Hacim 2-5ml. arasında değişir. Daha çok bazik karakter gösterir. Sıvının büyük kısmını üreme bezleri (geminal vezikül, prostat, bulboüretral) oluşturur, spermleri içeren testis sıvısının hacime katkısı çok azdır.

Fizik özellikler incelendikten sonra sperm sayısı , hareketliliği ve hareketin niteliği değerlendirilir.
Sayı genellikle 1ml. menideki miktar olarak verilir.
Toplam sayı bu rakamın hacim ile çarpılmasıyla çıkar.
Bir ml.’de 50-100 milyon arası sperm bulunur ama gebelik için kabul edilen sınır 20 milyon’dur.
Hareketlilik %50 olmalı ve bunların yarısı yumurtaya ulaşıp dölleyebilecek kadar hızlı , ilerleyici ve kaliteli olmalıdır.

Üçüncü önemli parametre spermlerin morfolojisi yani yapısal özellikleridir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre spermlerin yarısı normal yapıda olmalıdır.