denediLaktasyondaki annenin günde 850 ml kadar süt sekrete ettiği esas alındığında, bu miktardaki sütün 600 Mj (143400 kalorilik)‘lük bir enerjiye denk olduğu bulunmuştur. Bu rakam üzerinden,diyetle alınan yiyeceklerin sağladığı enerjinin % 80‘inin süt enerjisine dönüştüğü dikkate alınarak, laktasyondaki annenin günlük ek enerji gereksinimi yaklaşık 700 kalori olarak hesaplanmıştır.

Normalde anne, bu enerjinin 500 kalorisini diyetindeki yiyeceklerden, 200 kalorisini ise gebelikte kazandığı yağ depolarından sağlamalıdır. Laktasyondaki annenin, 200 kalori/gün yağ depolarından kullandığı enerji ile ayda 6000 kalori eksilterek yaklaşık 8000 g ağırlık kaybetmesi mümkündür.

Gebelik döneminde,gebeliğin gerektirdiğinden fazla (11–16 kg) kilo alan veya gebelik öncesinde normalden fazla ağırlığa sahip olan bir annenin, laktasyon döneminde ayda 2 kg kadar zayıflamasında sakınca olmadığı, aynı zamanda bu ölçüde zayıflamanın laktasyon performansını olumsuz olarak etkilemediği saptanmıştır.

Diyet yapan laktasyondaki annenin ağırlık kaybı hızı ve günlük enerjisi özenle ayarlanmalıdır. Günlük alınması gereken enerjinin 1800 kalorinin altına düşmemesi, bu seviyenin altındaki enerji alımlarının laktasyon performansını bozması yanında, diğer besin öğelerinin yeterince karşılanmasında sorun yaratabileceğine dikkat çekilmiştir. Hatta 1800 kalorilik diyet alışkanlığı veya uygulaması olan bir annenin Ca, Mg, Zn, Folat ve vitamin B6 gibi ana besin öğelerini karşılamada güçlüğü varsa, multivitamin ve mineral suplementine gerek duyulabileceği de bildirilmiştir.