Yargılamak düşünceleri ifade etmek düşünce iletişim etkili iletişim


Bir konuyu yargılamakla o konuda düşüncelerinizi ifade etmek arasında fark vardır. Bir konuda samimi duygular ifade edilirken genellikle şu sözlerden biri kullanılır: hoşlandım, hoşlanmadım, istiyorum, istemiyorum. Yargılama yapılırken kullanılan cümlede ise bir şey iyi veya kötüdür: “Yemek berbattı” bir yargıdır, “Bezelyeyi sevmedim” ise düşüncenin ifade edilmesidir.

İnsanlar samimi duygularını paylaştıklarında bu onları birbirlerine yaklaştırır çünkü kalben hissettiklerini ifade etmişlerdir. Yargıda bulunduklarında ise bu yakınlık kaybolur çünkü yargı kişinin dışında olan bir şeyi ifade eder. Bir şeyi dürüstçe söylemek istediğimizde yargıda bulunmak yerine içimizdeki duygularımızı ifade etmemiz önemlidir.

Aileyi toplayın ve bu kavramlarla oynayın. Üzerinde konuşmak için bir konu seçin: Ev nasıl görünüyor? Geçen tatil nasıldı? Cümlelerinizi “hoşlandım, hoşlanmadım, yapmak istedim, istemedim” şeklinde bitirin. Bir süre sonra herkes yargılamaya başlasın. iki üslup arasındaki fark üzerinde konuşun. Bugünden itibaren birbirinizle iletişim kurduğunuzda yargılamak yerine düşüncelerinizi ifade etmeye gayret edin.