üvey anne baba

üvey baba olmak, üvey baba olmak ve yaşanan zorluklar, üvey anne baba olmak, islamda üvey baba olmak


İnsanlık tarihi kadar eski bir kavramdır anne baba olmak.Diğer bir deyişle ebeveyn olmak.Hayatın ortaya çıktığı ilk anlardan bu güne kadar tüm toplumlarca en önemli kültürel değerdir anne baba olma kavramı. Konunun ayrıca biyolojik,psikolojik ve toplumsal faktörlerini de göz önüne aldığımızda durum daha da karmaşıklaşır.
Ancak konuyu hassas hale getiren bir başka boyutu daha vardır ebeveyn olmanın.O da başkasının çocuğuna ya da çocuklarına anne baba olmak yani üvey anne/babalıktır. Maalesef toplumlar üvey kelimesiyle başlayan bu tip kavramlara genel bir ön yargıyla bakarlar.Bu herkes için zorlayıcı ve yıpratıcı olabilir.Hem üvey anne baba olacak yetişkinler için,hem de çocuklar için üzücü süreçler yaşanabilir.Bu bakımdan üvey anne baba kavramlarına ayrıntılarıyla bakmakta fayda var.

ÜVEY ANNE OLMAK/ÜVEY ANNE PSİKOLOJİSİ

Hem anne adayını hem de çocuğu endişelendiren en temel ilişki biçimidir diyebiliriz. Toplumun genel kanısı da üvey anne olan bir kadının başkasının çocuğuna çok da hakkıyla bakamayacağı yönünde olduğu için ilişki baştan gergin başlayabilir.Üvey anne olacak kadın çocuğun yaşıyla orantılı olarak ciddi kaygılar yaşar.Bu kaygılarında büyük ölçüde haklılık payı olduğunu kabul etmek gerekir.Dikkat edilirse toplum kültürüne yerleşmiş bütün masal ve destanlarda üvey annelikle ilgili genellikle olumsuz anlatımlara rastlarız.

Çocukluktan gelen bu yargılarımız inançlarımızı oluşturur ve toplumsal belleğimizde üvey anneliğin her iki taraf açısından da son derece olumsuz sonuçları olduğunu düşünürüz.
Bu düşünceler üvey anne olacak kadının da iç dünyasında yer etmiş inançlarsa gergin başlayacak bir ebeveyn ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz.Aslında üveylik ilişkisi içinde pek çok taraf vardır.Annenin annelik yapacağı çocuk ya da çocuklar,o çocukların babası yani eşi,ve eğer kendisi de daha önceden bir beraberlik yaşamışsa ve çocuk sahibi olmuşsa kendi çocukları ayrıca o çocukların babası yani eski eş.
Bu açıdan bakıldığında özellikle üvey anne olmak çok karmaşık bir duygu durumunu da beraberinde getirir.