Zaman çizelgesi aile aktivitesi aile için aktivite aile içi iletişim


Bir probleme ne kadar yakın olursak, o kadar büyük gözükür. Eğer mevcut probleminize aile yaşantısı çerçevesinde bakarsanız, problemlerin gelip gittiğini görürsünüz. iki sene önce yaşadığınız “büyük” problemin nasıl çözüldüğünü hatırlarsanız, mevcut problemin de çözüleceğini bilerek ailece biraz daha rahatlayabilirsiniz.

Sayfaları uç uca bantlayarak uzun bir aile zaman çizelgesi hazırlayın. Tüm çizelgenin ortasından baştan başa bir çizgi çizin. Sol uçta kısa dikey bir çizgi çizerek ailenin kurulduğu yılı yazın. Sonra otuz santimetre arayla bir yıllık zaman dilimleri olacak şekilde birer kısa çizgi daha çizin.

Her seferinde tek bir yılı ele alarak, tüm ailenin katkısıyla iyi, kötü o yılla ilgili ne hatırlıyorsanız çizelgeye yazın. Bugünün tarihi ve mevcut probleminize gelen kadar çizelge üzerinde çalışın. Bugüne dek ailenizin neler başardığını hatırlamak için çizelgeyi bir yere asın.