ders çalışamayan çocukAnne babalar için çocuklarının üzerinde istenmeyen bir baskı oluşması ve yaşıtlarınca hırpalanması üzüntü vericidir. Bu tür sorunlara bir son vermek için anne babaların duygusal tepkiyi bir yana bırakması, sakin ve iyi düşünülmüş çözümler üretmesi gerekir.

Belli bir oranda duygusal baskı yararlıdır çünkü küçük zorluklarla başa çıkabilmek daha büyük zorluklara direnci arttırır. Ancak aşırı baskı, çocuk üzerinde ters etkiler yapabilir. Araştırmalar göstermiştir ki sürekli baskı altındaki çocuklar daha fazla soğuk algınlığı ve sindirim sorunları yaşamakta ve daha çok kazaya maruz kalmaktadır.

Çocuğun kişiliği, yaşı ve önceki deneyimleri baskıya gösterdiği tepkiyi belirlemektedir. Bir çocukta baskı oluşturan bir olay, diğerinde oluşturamaz. Duygusal baskı oluşturan yaygın nedenler şunlardır: Okula başlamak ya da okul değiştirmek, sınavlara hazırlanmak, okul başarısızlığı, taşınmak ve yeni arkadaşlar edinmek, anne babanın anlaşmazlığı, aile içi kavga, boşanma ve bir aile üyesinin ya da arkadaşın ölümü. Okulda, sporda ya da bir müzik aletinde yeteneklerinin ötesinde bir başarı beklenmesi de baskıya neden olabilir.

Çocuğa göre değişen duygusal baskı belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Parmak emme ya da yatak ıslatma
Huzursuzluk ya da sinirlilik
Size ya da kardeşlerine karşı saldırgan davranışlar
Arkadaşlarından ya da kardeşlerinden uzaklaşmak
Okul başarısının düşmesi
Daha önce hoşlandığı etkinlik ya da hobilere karşı ilgisizlik
Uykudan uyanma ya da korkulu düş görme
Sık sık mide ağrısı gibi fiziksel sorunlardan yakınma