hamilelikte cinsellikTedavi edilebilenler gonore, sifiliz, chlamydia, trikomonas vaginalis enfeksiyonlarıdır. Viral enfeksiyonların bazıları (genital herpes, papilloma virüsleri, hepatit B ve C virüsleri) kısmen tedavi edilebilir. HIV enfeksiyonun ise bugün için tam olarak tedavisi mümkün değildir.

Doç.Dr.Fehmi Tabak
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı