çocuklarda cinsiyet ayrımıÇocuğunuzun okul öncesi döneminde olan gelişim türlerinden biri de, erkek ya da dişi olarak cinselliğine bağlı bir kimlik kazanmaya başlamasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, çocuklar üç yaşına kadar hemen hemen cinsiyetsiz olarak tanımlanacak niteliktedirler. Türleri aynı olan oyuncaklarla oynarlar, kısacası aynı şeyleri yapmayı severler. Bir örnek olarak, üç yaşından küçük olan erkek çocukları da, oyuncak bebeklerle oynamaktan kız çocukları kadar haz duyarlar. Kuşkusuz ki, çok erken yaşlarda da olsa kızlar ile erkek çocukları arasında bazı ayrımlar vardır. Ufak kız çocukları çoğu açıdan erkek çocuklardan daha çabuk gelişirler. Örnek vermek gerekirse kız çocukları daha çabuk konuşmayı öğrenirler. Erkek çocukları ise çoğunlukla kız çocuklarına oranla daha aktif ve daha atılgandırlar. Bütün bunlara rağmen, cinsel ayrım çocuk üç yaşına gelinceye kadar belirgin değişiklikler göstermez. Üç yaş dolduktan sonra kız ve erkek çocuklar, kendilerine ve dünyaya karşı birbirinden farklı açılardan bakmaya başlarlar. Şimdiye kadar yapılan birçok deneyin anlatıldığı ve özümlendiği bir kaynakta, erkek çocuklar ile kız çocuklar arasındaki belirgin ayrımlar şöyle sıralanıyor: “Erkek çocukları kız çocuklarından daha kavgacı ve daha gürültücü olurlar.

Daha tehlikeli oyunlara girişmek onlara güç verir ve bundan zevk duyarlar. Kız çocuklarından daha bağımsız ve özgür bir şekilde düşünür ve bu şekilde davranırlar. Kız çocuklarına oranla öğrenmeleri daha çok zaman alır ve daha dayanıksızdırlar. Çocuk bir yaşına gelene kadar olan süre içerisinde ve bunu izleyen her on yıllık zamanda yapılan istatistiklere göre, erkek çocuklarındaki ölüm oranı, kız çocuklarından daha yüksektir. Erkekler kızlara oranla daha çok bocalarlar, kekeleme, okumakta zorluk çekme ve her türlü duygusal aksaklıklar erkek çocuklarında daha sık görülür. Fiziksel gelişmede ise erkek çocuklar kızlardan bir yıl kadar geridedirler. Erkek çocukları okul çağı dönemine geldikleri zaman, el kasları bile kızlarınki kadar gelişmemiş durumdadır. Genel olarak olaya bakıldığı zaman kız çocukları daha çabuk gelişip olgunlaşırlar. Buna karşılık olarak erkek çocuklarına oranla daha bağımlı, daha pasif, daha çabuk boyun eğen, çevreye daha uyumlu ve daha az serüven meraklısı olurlar.