beyin*Düşünerek

*Öğrenerek

*Duyularımızı Çalıştırarak

*Hareket Ederek

*Konuşarak yaparız