yağ

1 çorba kaşığı bitkisel yağ, bebek yemek tarifleri


Yağ gereksinimine ilişkin farklı görüşler vardır. Belirli popülasyonlarda veya coğrafi olarak farklı popülasyonlarda, düşük yağlı diyetlerin anne sütü besin kompozisyonuna, özellikle de yağ kompozisyonuna etkilerinin incelendiği karşılaşmalı çalışmalarda, annenin total enerji alımı ve tüketilen esansiyel yağ asitleri (EFA) miktarı yeterli olduğu sürece, düşük yağlı diyet uygulamalarının süt yağı kompozisyonunu olumsuz etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca düşük yağlı diyetlerin, gebelik boyunca yükselen kolesterol düzeyini düşürmede daha akıllı ve emniyetli bir uygulama olacağı da belirtilmiştir.

Amerikan Pediatri Akademisi, diyetteki minimum EFA miktarını total enerjinin % 3‘ü ortalama miktarını ise % 5 veya daha fazlası olarak önermektedir.

Güncel çalışmalarla beyin ve santral sinir sisteminin hızlı geliştiği perinatal dönem ve 2 yaşa kadar uzanan zaman sürecinde araşidonik asit (20:4n-6) ve dokosahekzanoik asit (22:6n-3) gibi PUFA‘ların çocukların psikomotor ve görme fonksiyonları için yararlı olduğu ileri sürülmektedir.

Avrupa popülasyonu için önerilen günlük enerji ve besin tüketimleri raporunda, laktasyondaki annenin diyeti ile alması gereken günlük n-6 PUFA 5.5 g, n-3 PUFA 1 g olarak belirtilmektedir.

Hackey, anne sütünde PUFA‘nın az ancak yeterli miktarda olduğunu belirtmekte ve annenin diyeti PUFA için prekürsör olan linolenik asit yeterli miktarlarda içeriyorsa, anne sütündeki bu yağ asitlerinin dışarıdan alınmasına gerek olmadığını savunmaktadır.

Bunu sağlamanın en kolay yolu ise anne diyetinde balık ve diğer su ürünlerinin yeterli miktarda bulundurulmasıdır