A vitaminiLaktasyondaki annelerin süt ile sekrete edilen A vitamini ve iklim şartlarına göre ayarlanması gerekebilen D vitamini dışındaki vitaminleri,en azından günlük yeterli gereksinimleri kadar tüketmeleri önerilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki annelerin ortalama vitamin A tüketimlerinin, günlük önerilen miktarın 2/3‘si kadar olduğu ve bu tüketimin gelişmiş ülkelerdeki annelerin tüketimlerinin yarısından daha az olduğu saptanmıştır.

Newman,laktasyondaki annelere ilşkin gelişmiş ülkelerde yapılmış 19, gelişmekte olan ülkelerde yapılmış 32 çalışmadan özetlediği raporunda, herhangi bir suplement olmaksızın gelişmiş ülkelerdeki annelerin vitamin A tüketimlerinin 154ugRE/gün, gelişmekte olan ülkelerdeki annelerin 600 ugRE/gün şeklinde olduğunu belirtmiştir. Bunun yanısıra araştırıcı gruplar arasındaki vitamin A tüketiminin 2 katından daha fazla farklılık göstermesini de şaşırtıcı bulmuştur.

Laktasyon dönemindeki vitamin A gereksinimi annenin dokularının bu vitamine gereksiniminin artmasından değil, günlük olarak sütle sekrete edilmesinden dolayı,gebeliktekinden fazladır. Bu nedenle laktasyon dönemindeki vitamin A gereksinimi, anne sütü ile günlük sekrete edileni yerine koymak için ne kadar vitamin A‘ya gereksinim olacağının hesabına dayanır. Birleşmiş Milletler Besin Tarım ve Sağlık Örgütleri‘ne göre artan günlük gereksinim 300 ugRE‘dır. Bu hesaba göre laktasyondaki annenin yeterli vitamin A alımı, normal gereksinim olan 600 ugRE/gün‘den 900 ugRE/gün‘e yükselmektedir.

RDA tarafından laktasyonun ilk 6 ayı için 500 ugRE’lik bir diyetsel artış ile total 1300 ugRE/gün, ikinci 6 ay için 400 ugRE‘lik bir artış ile total 1200 ug ugRE/gün şeklindeki alımların, annenin vitamin A gereksinimini tam olarak karşılayabileceği bildirilmiştir.