ultrason

hamilelikte röntgen, hamilelikte röntgen çekimi, hamilelikte röntgen sorunu


Hamile olduğunuzu öğrenmeden önce Röntgen ve X ışınlarına maruz kaldıysanız, “Hamilesiniz” cümlesini duyduktan sonra tedirginlik duymanız “Acaba bir şey olur mu?” diye düşünmeniz doğaldır. “Hamileliğin sonlandırılması, pek çok faktörün etkilediği, her olguya göre değişen, bireysel bir karar ve seçimdir.” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nihan Kazdal Dedeoğlu konuyla ilgili bizleri bilgilendirdi.
Her yıl binlerce hamile kadın iyonizan radyasyona maruz kalmaktadır ve bu konuda yeterli bilginin yokluğu; hem büyük bir endişe uyandırmakta hem de çoğunlukla hamileliğin gereksiz yere sonlandırılmasına neden olmaktadır.

Röntgen ışınları (İyonize radyasyon) zararlı mı?
X-ışınları ya da Röntgen ışınları; dalga boyu 10 ile 0,01 nanometre aralığında olan elektromanyetik dalgalar veya foton demetidir. Bu ışınlar; Nobel Fizik Ödülü sahibi Wilhelm Conrad Röntgen tarafından 1895 yılında bir deney yaparken tesadüfen bulunmuştur. Tıpta görüntüleme amaçlı başvurulan, yüksek enerjili fotonlardan oluşmuş olan bu iyonize radyasyon (X-ışını); canlılarda DNA hasarına ve yakıcı serbest radikallerin oluşumuna yol açarak zararlı etkiler oluşturabilir. Bu etkiler maruz kalınan radyasyon dozu ve süresi ile yakından ilişkilidir.