Uzmanlar, çocukların okula başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesinin birçok hastalığın erken teşhisi açısından gerekli olduğunu belirtiyorlar.

Okullar başlamadan hem sağlık hem de okul başarısı açısından çocukların göz muayenelerinin, diş kontrollerinin yapılması, işitme açısından bir problem olup olmadığının saptanması ve büyümelerinin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Görme bozuklukları 5 yaşında çocuklarda 1-2 iken, ilköğretim çağında %10-15’e, lise çağında %20-25’e yükseliyor. Her 1000 doğumda işitme kaybı olan bebek dünyaya geliyor. Düzenli olarak çocukların takip edilmesi koruyucu hekimlik hizmeti içine giriyor. Korunulabilir hastalıkların erken tanısı için Acıbadem Sağlık Grubu’nda okul öncesi çocuklar için hazırlanan özel bir check-up programı uygulanıyor.

Acıbadem Hastanesi çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Gamze Şarbat, okul öncesi check-up’ın ayrıntılı fizik muayene, tansiyon ölçümü, büyüme gelişmenin değerlendirilmesiyle başladığını belirtiyor. Çocuğun nörolojik, psikolojik, zeka yönünden gelişiminin izlenmesinin yanısıra aşılarının tamamlanması da gerekiyor. Dr. Gamze Şarbat, şu bilgiyi veriyor:
“4-6 yaş arasında yapılması gereken ‘Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Çocuk Felci- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak’ aşılarının tamamlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Son yıl içinde yapılmadıysa tam kan sayımı, tam idrar tahlili, PPD-tüberkülin testi, serum lipid düzeyi, riskli bölgelerde ise serum kurşun düzeyi de bakılmalıdır.”

Görme ve İşitme Kontrolleri
Yenidoğan döneminden itibaren gözlerin düzenli olarak kontrol edilmesiyle belirgin ya da gizli göz hastalıkları saptanabiliyor. Özellikle okula başlamadan önce veya okulda yapılan taramalarda görme tembelliği, şaşılık, yüksek derecede kırma kusurları önceden belirlenebiliyor. Dr. Gamze Şarbat, işitme fonksiyonunun çocuğun gelişimi üzerinde çok etkili olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: