anne ve çocukAnne sütü ile beslenme, kesin olarak annenin pek çok besine olan gereksinimini artırır. Laktasyondaki annenin besin gereksinimini etkileyen en önemli faktör laktasyonun süresi ve kapsamıdır. Bunun yanında doğum sayısının çok olması, laktasyon dönemini ikinci bir gebeliğin izlemesi yani doğum aralıklarının sık olması, beslenme yetersizliğinin varlığı ve derecesi ve infeksiyonların sıklığı gibi faktörlerin de laktasyondaki annenin besin gereksinimini değiştirdiği bilinmektedir.

IOM raporlarında annenin hangi şartlar altında olursa olsun bebeğini tam olarak emzirme yeteneğine sahip olduğu bildirilmiştir. Aynı raporda annelerin enerji ve diğer besin öğeleri kaynakları sınırlı olsa bile, bebeklerinin sağlığın geliştirebilecek, büyümesini destekleyecek kalite ve kalitede süt üretebilecekleri not edilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek sosyo-ekonomik düzeyde yaşayan annelerin normal diyetleri ile kalsiyum ve çinko hariç önerilen tüm besinleri laktasyon boyunca yeterli miktarlarda aldıkları saptanmıştır.

Laktasyondaki annenin süt üretimi nedeni ile sıklıkla besin depolarının eksilebildiği ve sağlığının bozulabildiği gözlenmektedir. Bu durumu engellenebilmesi için zaman zaman anneye ilişkin bazı ölçümlerin alınması, özellikle Ca, Mg, Zn, Folat ve vitamin B6 düzeylerinin kontrol edilmesi önerilmektedir. Çünkü genellikle, normal diyet uygulamalarında bu besin öğelerinin önerilen miktarların altında tüketildiği belirtilmektedir.