süper anneİş alımlarında hep karşımıza çıkan “Bildiğiniz yabancı diller nelerdir?” sorusuna çocuğunuzun cevap vermesini istiyorsanız eğer, 2 yaşından itibaren yabancı dil eğitimini vermeye başlayabilirsiniz. Ancak bu süreçte hemen olumlu sonuçlar almayı beklemeyin. Unutmayın ki çocuğunuz aynı zamanda kendi ana dilini de yeni yeni öğreniyor. Psikolog Serap Duygulu; “Nasıl davranmalı, ne yapmalı?” konusunda bizleri bilgilendiriyor.
İkinci bir dil bilmenin ne kadar önemli olduğu aslında eskiden beri bilinir ama özellikle gittikçe küçülen dünyamızda, teknolojinin de sunduğu imkanlarla doğru orantılı olarak dil bilmenin ve kullanımının artması ‘bir lisan bir insandır’ sözünü tam olarak doğrular hale geldi. Ancak bir dil öğrenmenin yaşı nedir, bir çocuk kaç yaşındayken kaç dil öğrenebilir gibi soruların yanıtlarını net olarak bildiğimiz söylenemez. Bu sorulara yanıtlar verirken dilin ne olduğunu da bilmek gerekiyor.

Dil dediğimiz kavram, bireyin sosyal bir varlık olarak başka insanlarla iletişimde ve etkileşimde bulunmak amacıyla, yaşadığı kültürde ve ortamda zaman içinde öğrenerek ortaya koyduğu her tür sözel eylem ve ifade topluluğudur. Ancak dil derken öncelikle sözel dilden bahsediyor olmakla beraber aslında sözsüz etkileşimler de dilin tamamlayıcı unsurlarıdır. Beden dili, dinleme becerileri, ifade yetkinliği gibi tüm süreçler kullanılan dilin parçalarıdır.
Bu nedenle dil; bireyin duygu, düşünce ve isteklerini ses ve anlatım yoluyla başkalarına aktarmak amacıyla kullandığı ses ve anlam yönünden ortak bir takım öğeleri içeren en etkili iletişim aracıdır.
8-9 yaşına kadar öğrenilen diller beynin ana dil bölgesine kaydediliyor!