bebeklerde havaleBebek ve çocuklarda, ateşli veya ateşsiz, istemsiz hareketler ve şuur kaybı ile seyreden bir tablodur. Ateşli havale sağlıklı çocukların % 3-5 kadarında görülebilir, acilen ateşin düşürülmesi, oksijen verilmesi ve doktora götürülmesi gerekir. Havale geçiren çocukta acil tedaviyi izleyerek nedene yönelik araştırmalar yapılmalı, tekrarlayan havalelerin çocukta ileride nörolojik hasar yaratma olasılığı göz önünde bulundurularak tedavileri ve izlemleri ihmal edilmemelidir.