Tekrarlayan düşük yakınması ile başvuran hastalardan detaylı bir öykü alınarak nedenin anlaşılması ve tedavinin düzenlenmesi için bazı inceleme ve testler istenir. Bu incelemeler şu başlıklar altında sıralanabilir;

·Enfeksiyona yönelik tetkikler;
Vajinal ve rahim ağzı kültür incelemeleri
Klamidya antijen testi
Serolojik testler (Toxoplazma, sarılık testleri, kızamıkçık, v.b.)

·İmmünolojik (Bağışıklık sistemi) tetkikleri;
Antifosfolipid antikorlar
Antikardiolipin antikorlar
Lupus antikoagulan antikorları
Antisperm antikorları

·Endokrinolojik testler;
Tiroit hormonları paneli
Açlık kan şekeri ve şeker yükleme testi

·Kromozomal incelemeler;
Düşük materyalinden kromozom analizi
Anne ve baba adayının kromozom analizi

·Luteal faz yetmezliği incelemeler;
Rahim içi biopsisi
Progesteron hormon seviye tayini

·Anatomik incelemeler;
Jinekolojik muayene
Ultrasonografik değerlendirme
Rahim filmi (Histerosalpingografi)
Hysteroskopi ve laparoskopi