suSuyun hayat için önemi, bilinen bir gerçektir. Sadece insan için değil yaşanan her varlık için su, kaçınılmaz bir gerekliliktir. Suyun bulunmadığı yerlerde, yaşam olmaz. Uzay araştırmalarında, dünya dışında başka hiç bir gezegende suya rastlanamadığı için bu gezegenlerde hayat olmadığı sonucuna varılmaktadır. Suyla ilgili bilinmeyen ya da dikkat edilmeyen başka gerçekler de vardır. Su, insan için en önemli besin maddesidir ve insan vücudu yeryüzündeki diğer tüm maddelerden daha fazla su içermektedir.

Erişkin bir insan vücudunun %55-75’ini su oluşturur ve su vücudumuzun her bölümünde bulumaktadır. Bu suyun yaklaşık üçte ikisi hücrelerin içinde, geri kalanıysa hücre aralarında ve kanda bulunmaktadır. Kaslar, yağdan daha fazla su içermektedir. Bu nedenle, ne kadar zayıfsanız vücudunuzdaki su oranı da o kadar fazladır. Kanın %80’den fazlası, kas dokusunun %73’ü, yağın %25’i ve hatta kemiklerin %22’i sudan oluşmaktadır.

Suyun insan vücudundaki görevleri nelerdir?

Su, vücutta gerçekleşen tüm kimyasal reaksiyonlar için gerekli ortamı sağlamaktadır. Bu kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan ürünler, atık maddeler ve besin maddeleri de suda çözünerek taşınmaktadır.
Su, yaşamın devamı ve sağlığın idamesi için gerekli bir maddedir. Organizmada gerekleşen hemen hemen her fonksiyonda görev almaktadır. En önemli görevleri:
· Vücut sıcaklığının ayarlanması
· Besin maddeleri ve oksijenin taşınması
· Atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılması
· Eklemlerin düzgün işlev görmesinin sağlanması
· Cildin nem ve elastikiyetinin sağlanması
· Sindirimin kolaylaştırılması