evlat edinmekEvlat edinilmiş çocuğun geleceği üzerinde art arda incelemeler yapan bir çok uzman, bu çocukların zihinsel gelişimlerinin normal sürdüğü, ancak evlat edinen anne-babasının, genelde kaygılı mükemmelik isteyen davranışına, kültürel durumuna, aile ortamına bağlı değişimler gösterdiği konusunda görüş birliğindedirler.

Psiko-sosyal ve duygusal gelişimde, pek çok faktor etkilidir. Bunlardan en önemlileri, evlat edinen, anne–babanın tavrı, çocuğu evlat edinilene kadar yaşadığı ortam ve bundan etkileniş biçimidir.

Bunun yanı sıra, evlat edinme isteğinin motifi de büyük önem taşır. Bu, sevme isteği olmalıdır, sevilme değil.

Evlat edinilen çocuklar, genelde problemli çocuklardır. Bunların bir kısmında psikolojik bozukluklarda görülür. Bunlar duygusal dengesizlik, içe kapanma, aşırı hareketlilik, saldırganlık gibi bozukluklardır. Bunların sebebi, çocuğun yetiştiği kurum hayatı, sevgi eksikliği, terk edilmişlik duygusu, evlat edinilme ile gelen ortam değişikliği vb. olabilir.

Evlat edinmede ortaya çıkan bir problem de, bunun çocuğa açıklanmasıdır. Çocuğun evlat edinildiği bir ömür boyu saklanamaz. Açıklama, ergenlik öncesi yapılırsa ve çocuk edinildiği ailede güven bulursa, ortaya çıkan sorunlar çok daha hafiftir.