Munchausen by Proxy munchausen ebeveyn psikolojisi ebeveynde psikolojik bozukluk


Genellikle psikotik bir bozukluk dönemi yaşayan ebeveynde görülebilen “Munchausen by Proxy” özgün bir psikiyatrik bozukluktur. Bu durumdaki ebeveyn aşırı şüphecilik ya da takıntısallık nedeniyle, çocuğunun hasta olduğuna ya da istismar edildiğine dair şikayetlerle doktora başvurabilir.

Genellikle uzun süren tetkikler ve araştırmalar gözlenen belirtileri açıklayacak bir neden-sonuç ilişkisi kurulmasını sağlayamaz. Daha sonrasında ebeveynle yapılan ayrıntılı psikiyatrik değerlendirmeyle gözlenen belirtilerin ebeveynin kendisi tarafından oluşturulduğu sonucuna varılabilir. Ebeveynin psikiyatrik tedavisiyle çocukta gözlenen belirtiler de zamanla ortadan kalkar.