Teen couple looking at pregnancy test

Erken evlilik erken yaşta ebeveyn olmak erken yaşta baba olmak erken yaşta anne olmak küçük yaşta baba olmak küçük yaşta anne olmak


Ülkemizde, özellikle de Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu illerinde erken yaşta evlilik halen yaygındır. Erken yaşta evlilik de erken yaşta ebeveyn olmayı beraberinde getirir. Halen 18 yaşının altında (çocuk yaşta) olan ergenlerin anne baba olması nadir görülen bir durum değildir.

ABD’de de her doğan bin çocuktan 61’inin annesi 15-19 yaşları arasındadır ve her yıl annesi 20 yaşından küçük 500 bin bebek doğmaktadır. (McElroy ve Moore, 1997) Ergen anneler sıklıkla okulla ilgili sorunlar, ekonomik güçlükler yaşarlar. Ebeveynlik konusunda kendilerine güvenleri yetersizdir. Çocuklarına karşı gösterdikleri fiziksel ve duygusal karşılıklılık daha düşüktür. (Wakschlag ve Hans, 2000) Ergen çiftlerin ilişki sorunları daha fazladır. (Florsheim ve Smith, 2005)

Erişkin ebeveynlerle karşılaştırıldıklarında ergen ebeveynler daha sabırsızdır ve çocuklarının duygusal mesajlarına daha az dikkat ederler, çocuklarıyla daha az sözel iletişim kurarlar ve çocuklarına karşı daha sert ve kısıtlayıcı tutum sergilerler. (Florsheim ve Smith, 2005) Ergen yaştaki babaların erişkinlere oranla çocukla daha kopuk bir ilişki kurdukları bildirilmektedir. (Florsheim ve Smith, 2005)

Ergen ebeveynlerde ek psikiyatrik sorunlar da daha sıktır. Özellikle ülkemizde istemeden yapılan evlilikler ve sosyal baskılar genç annelerin depresyon yaşamalarına ve intihara yönelmelerine yol açabilmektedir. Erken yaşta okulu bırakmak durumunda kaldıklarından ve mesleki gelişimleri kısıtlandığından dolayı da ekonomik sorunlar daha sık görülür.