Ana rahminde fiziksel gelişim

anne karnında bebeğim aşıdan sonra sesime tepki vermiyor, anne karnında bebek hagi seslerden hoşlanır, anne karnındayken yüksek ses, anne karnında yüksek ses, anne karnındaki bebek yüksek sesten etkilenir mi, anne karnındaki bebek yüksek sesten korkar mı, anne karnındaki bebek yüksek sesten rahatsız olur mu, anne karnındaki bebeğe yüksek ses


Annelerin en çok ilgisini çeken konulardan birisi, anne karnındaki bebeğin dış dünyaya, ışığa ve seslere olan tepkisidir. Anne adayları doğru beslenme ve sağlıklı bir yaşam dışında daha neler yaparsa bebeğinin gelişimine yardımcı olacağını düşünürler.

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, doğum öncesi ve hamileliğin son 3 aylık döneminde anne rahminin bebeğin kulağında bir konser etkisi yarattığı, ritim ve ahengin bebeğin gelişimine çok büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Bebeklerin beyni, daha anne karnındayken çevresindeki sesleri ve ritimleri çözmeye çalışır.

Hamileliğin 26. haftası itibariyle beyindeki işitme sistemi aktif olur fakat dışarıdaki sesler anne karnındaki bebeğin kulağına kadar gelemez. Çünkü rahimde bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı ve kaslar dışarıdaki seslerin bebeğe ulaşmasını engeller. 6. ve 7. aylardan sonra, bebekler seslere ve müziklere tepki vermeye başlarlar. Hatta bebekler anne karnındayken dinledikleri müzikleri, doğumdan sonra dinledikleri zaman hatırlayabilmektedirler.

Anne karnındaki bebeğe dışarıdan gelen sesler vücut hareketlerinde ve kalp atışında değişikliklere neden olurlar. Yüksek ses bebeğin kalp atışını hızlandırırken, bazı sesler ise kalp atışını yavaşlatabilir. Anne karnından duyulan sesler, bebekte hareketlerin ortaya çıkmasının yanı sıra, öğrenmeye de neden olurlar. Bu öğrenme biçiminin en temeli ortama uyum sağlama ve alışkanlık kazanmadır. Örnek olarak sıkıcı ve sürekli olan seslere dikkat verilmemesi bu öğrenmeye örnektir. Farklı bir müzik duyularsa, bebekler ona tepki göstererek değişikliğin farkına vardıklarını gösterirler. Bebekler hamileliğin son evrelerinde anne karnına gelen sürekli ve aynı olan uyarıcılara alışmış durumdadırlar. Uyarı şekli değişmediği sürece bir tepki vermezler. Yavaş ve nazik yapılan uyarılara tepki göstermezlerken, gürültülü ve şiddetli olan seslere hareket ederek tepki gösterirler.