emzirmekAnne sütü içerik açısından diğer memelilerin sütlerinden farklıdır. İçerdiği kabonhidrat, protein, yağ, vitaminler, mineraller, enzimler, hormonlar, büyüme faktörleri, koruma faktörleri, immün sistem modülatörleri ve anti-inflamatuvar ajanların konsantrasyon ve tipleriyle özellik taşımaktadır.

Teorik olarak bebeğini iyi bir şekilde besleyen sağlıklı bir annenin günde ortalama 800 ml kadar süt ürettiği ve bu miktarda sütünde 550 kalorilik bir enerji sağladığı hesaplanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri‘nde bebeklerini ilk 4–6 ay sadece anne sütü ile besleyen sağlıklı annelerin sekrete ettiği süt volümü, yaklaşık 750–800 ml/gün olarak bildirilmektedir. Fakat bu miktar anneden anneye değişiklik gösterebildiği gibi, aynı annede farklı zamanlarda da değişebilmektedir. Bebeklerin günlük süt alımının standart deviasyonu 165 ml‘dir. Bu hesap üzerinden annelerin % 5‘inin günde 550 ml 2 led daha az veya 1200 ml‘den daha fazla süt sekrete ettikleri ortaya çıkmaktadır.

Süt üretimindeki majör etken, sütü bebeğin istemesi ve güçlü bir şekilde emmesidir. Sütün istenmesinde ve bebeğin güçlü bir şekilde emmesinde, bebeğe verilen ek besinler kadar bebeğin yaşı, vücut cüssesi ve sağlığı gibi diğer faktörlerin de önemli olduğu belirtilmektedir. Anneler arasında süt üretme potansiyeli gerçek üretimden belirgin bir şekilde yüksek olabilir.

Çünkü ikiz veya üçüz bebeğe sahip olan annelerin ürettiği süt volümünün, tek çocuğa sahip annelerin ürettiği süt volümünden daha fazla olduğu saptanmıştır.